Visionsbild Björksundsslingan.
Projekt Pågående

84 lägenheter vid Björksundsslingan

Bandhagen

Familjebostäder bygger tre flerbostadshus med totalt 84 smålägenheter vid Björksundsslingan nära Bandhagens och Högdalens centrum och tunnelbana. Planområdet ligger bredvid kvarteret Filmen i en del av fastigheten Örby 4:1.

Projektfakta

Tre bostadshus i södra Bandhagen

Familjebostäder bygger tre flerbostadshus i fyra och fem våningar vid Björkssundsslingans södra del i Bandhagen. Husen rymmer 84 lägenheter i form av ettor och mindre tvåor. För att skapa en känsla av öppenhet och tillgänglighet kommer entréer och vissa gemensamma utrymmen, så som tvättstuga och cykelförråd, att vända sig mot Björksundsslingan.

Det blir bilparkeringsplatser för lägenheterna i garage under mark som kombineras med platser för bilpoolsbilar. Det blir också cykelgarage med plats för minst två cyklar per lägenhet.

Bidrar till stadens bostadsmål

För att möta dagens och framtidens behov av bostäder har Stockholms stad som mål att bygga 140 000 bostäder fram till år 2030. Staden strävar dessutom efter att förtäta stadsdelarna och bygga bostäder i anslutning till existerande service och kollektivtrafik.

Den här detaljplanen utgör ett viktigt bidrag för att nå stadens bostadsmål och för att möta behovet av små lägenheter. Dessutom får de närliggande centrumen, Bandhagen och Högdalen, ökat underlag för utveckling.

Tidplan

  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 22 september, 2016.
  • Detaljplanen vann laga kraft 22 juni, 2017.
  • Byggstart planeras under våren 2019. 
  • Planerad inflytt under 2020.

Byggaktör

Familjebostäder

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. 

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Johan Skutin

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad