Visionsbild Björksundsslingan.
Projekt Genomfört

84 lägenheter vid Björksundsslingan

Bandhagen

Familjebostäder bygger tre flerbostadshus med totalt 84 smålägenheter vid Björksundsslingan nära Bandhagens och Högdalens centrum och tunnelbana. Planområdet ligger bredvid kvarteret Filmen i en del av fastigheten Örby 4:1.

Projektfakta

Tre bostadshus i södra Bandhagen

Familjebostäder har byggt tre flerbostadshus i fyra och fem våningar vid Björkssundsslingans södra del i Bandhagen. Husen rymmer 84 lägenheter i form av ettor och mindre tvåor. För att skapa en känsla av öppenhet och tillgänglighet vänder entréer och vissa gemensamma utrymmen, så som tvättstuga och cykelförråd, sig mot Björksundsslingan.

I garage under mark kombineras parkeringsplatser med platser för bilpoolsbilar. Det finns också cykelgarage med plats för minst två cyklar per lägenhet.

Bidrar till stadens bostadsmål

För att möta dagens och framtidens behov av bostäder har Stockholms stad som mål att bygga 140 000 bostäder fram till år 2030. Staden strävar dessutom efter att förtäta stadsdelarna och bygga bostäder i anslutning till existerande service och kollektivtrafik.

Den här detaljplanen utgör ett viktigt bidrag för att nå stadens bostadsmål och för att möta behovet av små lägenheter. Dessutom får de närliggande centrumen, Bandhagen och Högdalen, ökat underlag för utveckling.

Tidplan

  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 22 september, 2016
  • Detaljplanen vann laga kraft 22 juni, 2017
  • Byggstart skedde våren 2019 
  • Inflyttning påbörjades under 2020.

Byggaktör

Familjebostäder, extern webbplats

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. 

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Tyck till om trafik- och utemiljö

Det här projektet är genomfört och därmed avslutat. Om du vill felanmäla, har en fråga eller en synpunkt om platsen, använd stadens e-tjänst.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad