Vy mot flerbostadshus, illustration.
Visionsbild över seniorboendet vid Årstaberg 1.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Seniorlägenheter vid Sjöviksbacken

Liljeholmen

Staden föreslår cirka 50 seniorlägenheter vid Sjöviksbacken 58 i Årstaberg.

Detaljplaneförslag för fastigheten Årstaberg 1 i Liljeholmen innebär nya bostäder, centrumlokaler i bottenvåning och att ett befintligt gångstråk blir allmän park. Förslaget omfattar cirka 50 seniorlägenheter vid Sjöviksbacken 58, Årstaberg. Byggnaden i sju våningar mot gata ligger i ett suterräng läge där byggnaden är sex våningar mot gården.

Seniorgården har som mål att skapa vackra och funktionella seniorbostäder i attraktiva lägen med närhet till grönområden, service och kommunikationer. I förslaget ingår även gemensamma ytor genom kvarterslokal. Byggnadens placering utgör en fond för en ännu inte byggd men planerad park varför kraven på kvalitativ utformning och gestaltning av byggnaden är extra höga.

Tidsplan

  • Start-PM 27 oktober 2016
  • Detaljplanen var på samråd 21 juni–1 september 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Seniorgården. Fastigheten ägs av JM AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Anine Rondén
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 178

Ebba Von Platen
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 604

Projekt i Liljeholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad