Flygbild som visar den nya skolbyggnaden och idrottshallarna och omgivningarna med bostäder, vägar och grönska. Illustration/foto
Visionsbild över den nya skolan och idrottshallarna.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Skola och idrottshallar vid Midsommarkransens gymnasium

Liljeholmen

Vid Midsommarkransens gymnasium ska Nystad bygga en ny grundskola och tre nya idrottshallar för skol- och föreningsidrott. I samband med byggnationen anlägger Stockholms stad en ny lokalgata, ett nytt torg samt breddar gång- och cykelbanan längs Tellusborgsvägen.

Markarbeten på Tellusborgsvägen

Under december månad 2023 börjar vi med markarbeten på Tellusborgsvägen. Vi ska lägga nya ledningar för bland annat el, belysning, vatten och avlopp. Dessutom kommer vi att bredda gång- och cykelbanan och plantera en ny trädallé som ersätter några av de befintliga träden. Läs mer om dessa under rubriken Nya träd längre ner på sidan. 

För att kunna genomföra arbetena behöver vi stänga av gatan i perioder, och under tiden hänvisar vi biltrafik till kringliggande gator. Det kommer fortfarande att vara möjligt att ta sig fram till fots och cykel, se kartan här nedanför.

Arbetet med den här delen av Tellusborgsvägen sker i etapper, och beräknas blir klart i slutet av 2024.

Grundskola och tre idrottshallar

Skolan och skolgården ska rymma cirka 1 000 elever och är placerad närmast Tellusborgsvägen. Skolan består av en L-formad byggnad i fyra våningar. Internationella Engelska Skolan, som idag inryms i lokaler vid Telefonplan, planeras flytta in i den nya skolbyggnaden hösten 2024.

Idrottshallarna är placerade mot Essingeleden och består av en L-formad byggnad med sedumtak och solpaneler på taken och innehåller tre fullstora hallar, tre rörelserum, omklädningsrum, förråd och kafeteria.

De nya byggnaderna skapar tillsammans förutsättningar för förbättrad ljudmiljö och luftkvalitet inom området. 

Avstängt arbetsområde

Området stängs av enligt markeringarna i kartan nedan. Gående och cyklister hänvisas till de röda markeringarna i kartan.

Staden bygger om allmän plats

Stockholms stad bygger ett nytt torg mellan Brännkyrkahallen och den nya skolan och anlägger en ny lokalgata från Tellusborgsvägen och upp i det nya området. Staden bygger även om och breddar gång- och cykelbanan längs Tellusborgsvägen.

Nya träd

Längs med gång- och cykelbanan stod ett antal träd som inte var i så gott skick. Dessa har vi fällt, och istället planterar vi nya träd i bättre jord och med bättre förutsättningar. Kvarterets namn Herbariet har inspirerat till urvalet av arter: här kommer ullungrönn, freemanlönn, mannaask, humlebok, svarttall, papegojbuske och Zelkova att växa när allting är klart. 

Tidsplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i juni 2021.
  • Samrådsperiod 12 oktober till 23 november 2021.
  • Planen vann laga kraft 18 juli 2022.
  • Byggstart i januari 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktör

Nystad Stockholm Idrott och Skolfastigheter i Stockholm AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad