Vy mot flerbostadshus med klätterväxter på fasaden, människor i rörelse, illustration.
Vy från Gårdsfogdevägen mot studentbostäderna.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

200 lägenheter i Mariehäll

Mariehäll

Två befintliga hus från 40-talet rivs. På platsen byggs cirka 214 nya lägenheter i fem flerfamiljshus och en vinkelbyggnad med studentbostäder. Området ligger i hörnet vid Tegelbergsvägen och Gårdsfogdevägen.

Två befintliga flerbostadshus från 1940-talet rivs och ersätts med cirka 214 nya lägenheter i 6 byggnader. Byggnaderna blir fem tvärställda flerfamiljshus på fyra våningar vid Tegelbergsvägen samt en vinkelbyggnad i sju till åtta våningar, innehållande studentbostäder. Parkeringen anläggs i garage inom kvarteret.

Planområdena heter Betongblandaren 14 och Fullblodet 9.

Projektets bärande idé är att öppna upp kvarteren mot väster, kvällssolen och den befintliga villabebyggelsen. Utgångspunkten i utformning av byggnaderna är en nedtrappning i skalan i ost-västlig riktning, från sju till åtta våningar till fyra våningar för att kunna möta kontorshusen i öster och villabebyggelsen i väster.

Bildgalleri

Flerbostadshus i tegel med fyra våningar, människor som cyklar, illustration.
Vy från Tegelbergsvägen mot söder.
Vy från Gårdsfogdevägen mot studentbostäderna.
Vy från Gårdsfogdevägen mot studentbostäderna.
Översikt över området med husen som ska rivas utmarkerade.
Vy över husen som ska rivas.
Illustrationsplan över kvarteret Fullblodet och Betongblandaren.
Illustrationsplan Betongblandaren 14 och Fullblodet 8.

Tidsplan

 • Start-PM 16 juni 2011
 • Samråd 27 april–25 maj 2012
 • Granskning tredje kvartalet 2012
 • Antagande fjärde kvartalet 2012
 • Länsstyrelsen genomför prövning av flygbullernivån, FBN, 55 dB(A).
 • Laga Kraft 16 oktober 2019. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. Länsstyrelsens beteckning: 40412-10468-2018.
 • Byggstart tidigast 2027.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Mariehäll

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad