Stor terassliknande bänk framför en aktivitetsyta med olika ringar och mönster på marken. Omgivet av bostadshus, fotografi.
Bild från Bullerbytorget, maj 2023. Foto: Landskapslaget.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bullerbytorget

Mariehäll

Annedal har genomgått en förändring från ett industriområde till en levande stadsdel med bostäder, skola, verksamheter, torg och flera parker samt ett promenadstråk längs Bällstaån. Stockholms stad har byggt ett aktivitetstorg vid Mariehällsskolan och Tappvägen har rustas upp.

På den tidigare grusade parkeringsytan vid Mariehällsskolan har nu Bullerbytorget växt fram. Arbetena avslutades under sen höst/vinter 2022.

Bullerbytorget är smalt och långt, cirka 2 260 kvm. Torget är uppbyggt i olika terrasser och har försetts med stolar och bord, parksoffor samt platsbyggda objekt i trä.

Illustrationsplan över torget med nya ytor markerade, som beskrivs i texten nedan.

I torgets olika ytor finns olika funktioner:

 1. Entréplatsen 
  Entréplats till Mariehällsskolan med bänkar och grupper med träd som till exempel blommande prydnadskörsbärsträd. Här finns även ett trädäck där man kan sitta och spana ut över torget.
 2. Spelplanen 
  En yta för barn som tycker om att spela, springa och tävla. Ytan har försett med en slags spelplan målad på asfalten, spelplanen har dock inget givet spel med regler utan den som vill spela får komma på sina egna regler.
 3. Scenen 
  Är en terrass för barn som tycker om att hoppa, stå på scen eller sitta och titta från läktaren. Ytan har försetts med studsmattor, scen och läktare och scenen får lite extra belysning.
 4. Yta att hänga på 
  Ytan har försetts med en hängmatta, pingisbord och bänkar.
 5. Soldäcket 
  En plats med solstolar och fasta cafémöbler. Hit kan man gå och ta med sig sin kaffe eller sitta och sola i solstolarna.
 6. Franska torget 
  En yta med grus, träd och parksoffor. Här kan man spela boule eller bara sitta i den skira lövskuggan och betrakta torget.

Torget har även fått lite grönska som består av flera olika trädarter, buskträd, perenner och lökväxter som blommar på våren. För att skapa bästa möjliga förhållanden för växter och skapa fördröjning sker avrinningen mot Bullerbytorgets brunnar eller luftningsbrunnar in i växtbäddarnas skelettjordar.

På torget mot kvarteret Baltic 8 och mot Mariehällsskolan går en gågata som enbart ska användas för vissa leveranser till Mariehällsskolan och som angöringsgata till butiker i bottenvåning på kvarteret Baltic 8. Gågatan är en del av Bullerbytorget.

Gatuarbeten längs Tappvägen

I samband med färdigställandet av Bullerbytorget rustades Tappvägen upp med ny beläggning, övergångsställen och parkeringsfickor samt komplettering av träd.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Mariehäll

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad