Byggnad med fem våningar och varierande balkonger. Gårdsyta med människor i rörelse, illustration.
Arkitekt: Dinell Johansson.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder längs Tyska Bottens väg och Ferievägen

Nockebyhov

I korsningen Tyska Bottens väg och Ferievägen inom kvarteret Nockebyhov 1:1/Gubbkärrets gård har fem stadsvillor på fyra till fem våningar och ett parhus i tre våningar byggts.

Längs Tyska Bottens väg har nya ledningar lagts i gatan. Vägen har flyttats något i sidled och för att öka säkerheten för gående längs vägen har en gångbana byggts. Ferievägen har breddats för framtida busstrafik. I korsningen Tyska Bottens väg och Ferievägen har vi anlagt en vändplan för bussar, som kommer att ersätta vändplanen vid Tältgatan. En stödmur i sten av gabioner har byggts längs Tyska Bottens väg och Ferievägen. 

Detaljplanen vann laga kraft 8 maj 2017.

Aros Bostad har byggt bostäderna. Arkitekt bakom bostäderna är Dinell Johansson. Aros Bostad påbörjade sin produktion av 45 bostadsrättslägenheter under andra kvartalet 2019. Inflyttning ägde rum under 2020.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Västra Nockebyhov

Projekt i Nockebyhov

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad