Ett flygfoto där man ser flera stora byggnader i olika nivåer med solceller och växtlighet på taken.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Albano

Norra Djurgården

Albano blir ett vetenskapligt nav som binder samman Stockholms universitet och KTH med varandra och med staden. Här har ett unikt campusområde skapats med bland annat studentbostäder, verksamheter och restauranger som möjliggör en levande stadsdel i en grön miljö.

Området som tidigare bestod av småindustrier och verksamheter har omvandlats till ett sammanhängande, levande och attraktivt universitetsområde med 70 000 kvadratmeter nya universitetslokaler. Föreläsningssalar, grupprum och studieplatser varvas med uteserveringar, takträdgårdar och grönytor. På området finns även 1 000 nybyggda studentbostäder samt anlagda parker, butiker och restauranger.

I ett växande Stockholm har här skapats ett levande och attraktivt campusområde som med sitt strategiska läge ett stenkast från city stärker kopplingarna mellan Stockholms universitet och KTH och främjar staden, regionen och Sverige som kunskapsnation.

I Stockholm finns ett stort behov av bostäder och lokaler avsedda för studenter, forskare och life scienceföretag. Målsättningen har varit att skapa en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö som utgör ett nav i sambandet mellan KTH och Stockholms universitet.

Bilder

En bred trappa går upp mellan två stora byggnader. En kvinna sitter och läser på en parkbänk vid blomsterrabatter, illustration.
Trappan som leder in i campusområdet. Bild: Akademiska hus
En stor trappa som leder upp mellan två stora ljusa byggnader. Människor som sitter i trappan och går omkring. Illustration.
Albanobacken, hus 2. Källa: CCO Arkitekter
Två ljusa byggnader i tre våningar med stora fönster. Människor i rörelse. Illustration.
Albanovägen, hus 2. Källa: CCO Arkitekter
En snötäckt öppen plats där människor går mellan två ljusa byggnader med stora fönster, illustration.
Albanobacken, hus 2 och 4. Källa: CCO Arkitekter

Tidsplan

 • Trafikverket påbörjade mindre arbeten hösten 2015.
 • Första spadtaget togs 30 november 2015.
 • Byggstart 2016.
 • Svenska Bostäder startade produktionen av studentbostäder hösten 2017 och första inflyttning genomfördes i oktober 2021.
 • De första universitetslokalerna blev klara 2020.
 • Invigning ägde rum den 20 september 2023.
 • I oktober 2023 beräknas de sista bostäderna vara klara för inflyttning.

Bilder

Byggnad med utskjutande tak med en trappa som leder ned till en damm. Människor i rörelse, illustration.
Källa: BSK Arkitekter
Gångväg mellan en rundad byggnad och en kantig med många fönster. Rabatter och träd kantar gångvägen. Människor i rörelse, illustration.
Källa: BSK Arkitekter
En gångväg med människor i rörelse. På var sin sida ligger stora byggnader. Träd och rabatter kantar vägen, illustration.
Källa: BSK Arkitekter

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Koki Hjelmström
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 263 18

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt på Norra Djurgården

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad