Flygfotografi över ett område med flerbostadshus och järnvägsspår.
Fotomontage med den nya byggnaden inlagd. Illustration: Tovatt Architects & Planners.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Studentbostäder vid Ruddammsvägen

Norra Djurgården

Vid korsningen Ruddammsvägen och Bigarråvägen har Abacus byggt ett bostadshus med 131 studentbostäder. Framför huset anläggs ett mindre torg med plats för nya träd, planteringar och sittplatser. En del av Ruddammsvägen rustas upp och en ny busshållplats anläggs i anslutning till det nya bostadshuset.

131 studentbostäder och nya torg

I korsningen Ruddammsvägen och Bigarråvägen, vid Ruddammen, finns ett nybyggt hus med 131 studentbostäder. Dessutom har vi flyttat och rustat upp en trappa som binder samman Ruddammsvägen med Stickelbärsvägen.

Framför huset bygger vi två mindre torg med plats för nya träd, planteringar och sittplatser. Den närmaste delen av Ruddammsvägen rustas upp och vi anlägger en ny busshållplats.

Bilder

Illustration av karta över placering av det nya huset.
Illustrationsplan. Förslag på placering av nytt hus och markgestaltning. Illustration: Tengbom.
Flygfotografi över ett område med flerbostadshus och järnvägsspår.
Fotomontage med den nya byggnaden inlagd. Illustration: Tovatt Architects & Planners.
En gångbro framför ett högt vit hus.
Den nya byggnaden sedd från bron över Roslagsbanan. Illustration: Tovatt Architects & Planners.
Ett vitt flerbostadshus skymtar fram bakom ett stort träd.
Illustration av den nya byggnaden sedd från Ruddammsvägen. Illustration: Tovatt Architects & Planners.

Tidsplan

Bostadshuset, torget och rustningen av Ruddammsvägen är färdiga.

Under hösten 2023 bygger vi en stödmur för att säkra en jordslänt bakom busshållplatsen på Ruddammsvägen. Samtidigt utför vi mindre avslutande arbeten vid vändplanen på Stickelbärsvägen.

Alla tidsangivelser är preliminära.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar från planeringsskedet.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Marit Rosander
Byggprojektledare, Forsen
Telefon: 073-447 20 25

Cecilia Medin
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 445

Projekt på Norra Djurgården

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad