JM:s föreslagna bebyggelse vid Bolidenplan. Illustration: Brunnberg & Forshed
JM:s föreslagna bebyggelse vid Bolidenplan. Illustration: Brunnberg & Forshed
Projekt Planerat

430 bostäder, förskolor och en handelsplats vid Konstgjutarvägen

Årsta

I slänten mellan Bolidenvägen och Konstgjutarvägen planeras för cirka 430 nya lägenheter, förskolor och verksamhetslokaler.

Om projektet

360 bostadsrätter och 70 hyresrätter

Detaljplanen för Konstgjutarvägen är en del av projektet Årstastråkets tredje och sista etapp. Här planerar staden tillsammans med byggaktörerna cirka 430 nya lägenheter, förskolor och lokaler för handel. Av lägenheterna blir cirka 360 bostadsrätter och cirka 70 hyresrätter. Byggaktörer är JM, HSB och Stockholmshem.

Mellan husen sparas ett grönt område och nya gångstråk anläggs. Vid Bolidenvägen föreslås ett nytt torg med en livsmedelsbutik och annan service och vid Bolidenplans rondell blir det lokaler i husens bottenvåningar.

Ett stort parkeringsgarage och en sopsugsanläggning planeras i bergrum under området. Stockholm parkering är byggaktör för garaget och Stockholm vatten och avfall är byggaktör för sopsugsanläggningen.

Tidplan

Just nu utreds möjligheten att bygga ovanpå Södra länkens trafiktunnel i dialog med Trafikverket. Vi uppdaterar tidplanen framåt så fort vi har mer information.

Bildgalleri

Bilden visar JM:s föreslagna bebyggelse vid Bolidenvägen. Illustration: Brunnberg & Forshed.
JM:s föreslagna bebyggelse vid Bolidenvägen. Illustration: Brunnberg & Forshed.
JM:s föreslagna bebyggelse vid Bolidenplan. Illustration: Brunnberg & Forshed
JM:s föreslagna bebyggelse vid Bolidenplan. Illustration: Brunnberg & Forshed
En av de två förskolorna som planeras ligger vid Bolidenvägen och får sin gård ut mot grönområdet på baksidan. Illustration: ÅWL
En av de två förskolorna som planeras ligger vid Bolidenvägen och får sin gård ut mot grönområdet på baksidan. Illustration: ÅWL
HSB:s föreslagna bebyggelse vid Konstgjutarvägen. Illustration: Alma arkitekter
HSB:s föreslagna bebyggelse vid Konstgjutarvägen. Illustration: Alma arkitekter
HSB:s föreslagna bebyggelse vid Konstgjutarvägen. Illustration: Alma arkitekter
HSB:s föreslagna bebyggelse vid Konstgjutarvägen. Illustration: Alma arkitekter
Plan över den föreslagna nya bebyggelsen i planområdet. Illustration: Alma arkitekter
Plan över den föreslagna nya bebyggelsen i planområdet. Illustration: Alma arkitekter
Vid Bolidenvägen planeras en nedsänkt trädgård där regnvatten kan fördröjas. Illustration: Tengbom
Vid Bolidenvägen planeras en nedsänkt trädgård där regnvatten kan fördröjas. Illustration: Tengbom
Mellan husen längs Bolidenvägen planeras ett nytt torg. Illustration: Tengbom
Mellan husen längs Bolidenvägen planeras ett nytt torg. Illustration: Tengbom
På höjden föreslås en utsiktsplats med platåer för grillning och picknick. Illustration: Tengbom
På höjden föreslås en utsiktsplats med platåer för grillning och picknick. Illustration: Tengbom

Vill du veta mer?

Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Läs mer om Årstastråket

Kontakt

Marija Pavlovic

Projektledare, exploateringskontoret

Ida Thomasson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad