Flygbild över området som visar befintlig hus och gårdar omgivna av natur.
Snedbild över området med de tre delområdena markerade i rött.
Projekt Planerat

Nya bostäder i tre områden av Blackeberg

Bromma

Förslagets syfte är bostadsbebyggelse på fastigheten Blackebergs gård 1 m fl. i Blackeberg. Husen byggs på befintlig markparkering vid befintliga bostäder kring Ljunglöfska slottet.

Projektfakta

Blackebergs Gård utvecklas

Syftet med detaljplanen är att utveckla tre områden inom fastigheten Blackebergsgård 1 med flera, med cirka 45 nya bostäder. 

Planområdet ligger i ett natur- och kulturmiljönära läge med gångavstånd till Stadsmuseets blåklassade område kring Ljunglöfska slottet, Grimsta naturreservat och utsiktsplatser över Mälaren.

Förslaget gör det möjligt att bygga bostäder i ett attraktivt läge. Dessutom bidrar den här planen till målet om en klimatsmart och tålig stad. 

Tidplan

  • Start-PM december 2022
  • Samråd december 2023
  • Granskning september 2024
  • Antagande SBN december 2024

Byggaktör

Stena Fastigheter AB

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Saba Carelli

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad