dcsimg
De nya husen får entréer och förgårdsmark ut mot gatan för att skapa mer liv och rörelse på Hagsätravägen. Bild: Nyréns arkitektkontor
De nya husen får entréer och förgårdsmark ut mot gatan för att skapa mer liv och rörelse på Hagsätravägen. Bild: Nyréns arkitektkontor
Projekt Planerat

102 nya hyresrätter vid Hagsätravägen

Rågsved

Stockholms stad planerar tillsammans med Stockholmshem 102 nya hyresrätter längs Hagsätravägen. Byggstart blir preliminärt sommaren 2019.

Projektfakta

102 nya hyresrätter i Stockholmshus

Staden planerar tillsammans med byggaktören Stockholmshem 102 nya hyresrättslägenheter. Lägenheterna byggs i två så kallade lamellhus som är långa, smala huslängor. Husen placeras på varsin sida om Hagsätravägen, och får bostadsgårdar på baksidorna som vetter ut mot naturmark. För att skapa en mer levande stadskänsla och ökad trygghet på Hagsätravägen placeras husens entréer ut mot gatan. Husens placering anpassas även till områdets topografi och terräng för att spara så mycket av naturen som möjligt.

Totalt planeras för ett 15-tal parkeringsplatser i anslutning till husen. Antalet parkeringsplatser hålls lågt då projektet utgör ett pilotprojekt för att testa nya mobilitetsåtgärder i staden. Målet är att de boendes vardagsresor ska kunna ske mer resurseffektivt och hållbart än idag.

De nya bostäderna är en del av det så kallade Stockholmshus-projektet. 

Tidplan

  • April 2017: Markanvisning till Stockholmshem
  • Juni 2017: Startpromemoria för detaljplanearbetet beslutades i stadsbyggnadsnämnden.
  • 8-31 maj 2018: Samråd om detaljplanen
  • 16-30 oktober 2018: Granskning och antagande av detaljplanen i stadsbyggnadsnämnden
  • 12 januari 2019: Detaljplanen vinner laga kraft
  • Sommaren 2019: Preliminär byggstart

En del i utvecklingen av Hagsätra och Rågsved

Projektet är en del i stadens områdesplanering för hela Hagsätra och Rågsved. Inom ramen för det arbetet planerar staden ca 3 000 nya bostäder, fler förskolor, parker och lokaler för service och kultur. Staden har redan tagit fram ett antal utredningar i arbetet med hela Hagsätra och Rågsved. Resultatet från de utredningarna kommer att användas även i planeringen av bostäderna vid Hagsätravägen.

Läs mer om utvecklingen av Hagsätra och Rågsved

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Stockholmshusen

Nyheter

Kontakt

Elana Omer

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad