Projekt Planerat

Nytt bostadsområde i Mariehälls företagsområde

Mariehäll

Runt 700 bostäder samt grundskola och förskola planeras i Mariehälls företagsområde på gränsen till Mariehälls villaområde, Bromma Blocks och Ulvsunda industriområde. I arbetet med planen utreds också möjligheten till service, kontor och andra verksamheter.

Projektfakta

700 bostäder i Mariehälls företagsområde

Planområdet är tänkte att bli en del av den kommande stadsdelen som växer fram i Bällsta hamn och Mariehäll. Även i framtiden bör det finnas plats för små och medelstora tillverkande företag som inte är störande i en bostadsmiljö.

Från industri- till bostadsområde

I området har det tidigare bedrivits industriverksamhet, men de olika fastigheterna har över tiden fått en blandad användning av kontor, detaljhandel, lager, utbildningsverksamhet och kommersiell service. Enligt Stockholms Översiktsplan är både Mariehäll och Ulvsunda industriområde platser med mycket stora stadsutvecklingsmöjligheter för bostäder, arbetsplatser och verksamheter, lokala parker och torg, service, idrott samt skolor.

Tidplan

  • Start-PM 12 december 2018
  • Samråd andra kvartalet 2020
  • Granskning fjärde kvartalet 2020
  • Antagande i Stadsbyggnadsnämnden tredje kvartalet 2021

Aktörer och markägare

  • Castellum Stockholm AB
  • PHO Fastigheter AB
  • Stockholms stad

 

 

Bilder

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Carla Hedberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad