visionsbild av hus och park
Visionsbild för bostadsgård i östra kvarteret, vy mot väst. Bild: Nivå.
Projekt Pågående

Nytt bostadsområde vid Drevviken

Larsboda

480 bostäder, en förskola samt byggnader för lager och parkering ska byggas. Det nya bostadsområdet Klockelund ligger mellan Perstorpsvägen och Drevviken i Farsta. Planen gäller området vid Klockelundsvägen i fastigheten Larsboda 2:3.

Pågående arbeten

Bildgalleri

Torpets grund bevaras och utvecklas med sittplatser i torpträdgården
Stadsvillor i det västra kvarteret. Perspektiv från öst
Stadsvillor i det västra kvarteret. Perspektiv från öst. Bild: In Praise of Shadows
Volymskiss av ny bebyggelse, vägar och gångbro inom planområdet
Volymskiss av ny bebyggelse, vägar och gångbro inom planområdet. Bild: Landskapslaget
Perspektiv från parken.
Perspektiv från parken. Bild: Semrén och Månsson, LAND arkitektur.
Stadsvillor i det östra kvarteret.
Stadsvillor i det östra kvarteret. Bild: Tengbom
Parkeringshus, vy från Perstorpsvägen.
Parkeringshus, vy från Perstorpsvägen. Bild: Arkitektur + Development
visionsbild av hus och park
Visionsbild för bostadsgård i östra kvarteret, vy mot väst. Bild: Nivå.

Projektfakta

Bostäder, förskola, kontor, lager med mera

Planförslaget innehåller cirka 480 bostäder, en förskola med sex avdelningar, lokaler för verksamheter och service, lager, parkeringshus samt en allmän strandpark. Handelsträdgården Plantagen och Larsboda koloniträdgårdsförening flyttas till andra platser inom staden.

Planen har vunnit laga kraft

Den här detaljplanen för område vid Klockelundsvägen, Larsboda 2:3 med flera i stadsdelen Larsboda dnr 2011-15589 har vunnit laga kraft 2019-05-02. 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.
Länsstyrelsens beteckning: 404-27546-2018

Tidplan 

 • Samråd 26 april – 7 juni 2016
 • Granskning 6 september – 4 oktober 2017
 • Godkänd i stadsbyggnadsnämnden, 14 december 2017
 • Antagande KF, 11 juni 2018
 • Laga kraft, 2019–05–02
 • Byggstart av ledningsarbeten, allmänna gator och parkmark sommaren 2020
 • Byggstart parkeringshus, november 2021
 • Byggstart lagerbyggnad, november 2021
 • Byggstart bostäder, första kvartalet 2024 
 • Inflyttning i bostäder, preliminärt slutet av 2024

Vilka bygger?

 • Åke Sundvall AB
 • Wallenstam AB
 • Folkhem Trä AB
 • Botrygg
 • Svenska Hem i Bromma AB
 • 24Storage AB
 • Stockholm Parkering AB

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planarbetet som skett.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Linda Wållgren

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Ayub Aden

Projektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad