Illustrationsbild på byggnaden.
Illustration som visar kvarteret fullt utbyggt mot Lindhagensgatan (Fojab).
Projekt Planerat

Nytt kontorshus i Kristineberg

Kristineberg

Förslaget, som främst berör fastigheten Hornsberg 10, gör det möjligt att utöka och modernisera kontor- och handelsverksamheten. Projektet kommer också bidra till ökad trygghet genom att skapa mer levande bottenvåningar.

Projektfakta

Kvarter i förändring 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utökning av pågående kontors- och centrumverksamhet inom fastigheten Hornsberg 10. Nya byggnadsvolymer föreslås som harmonierar med omgivande kvarter inom stadsutvecklingsområdet för nordvästra Kungsholmen. I aktuellt förslag ersätts all bebyggelse undantaget kontorshuset längs Nordenflychtsvägen. Ett tidigare bevarat fasadparti från sent 1800-tal integrerat i kontorshuset ges bevarandebestämmelse.

Utgångspunkt för gestaltningen är platsens industriella historia och kvarterets potential att kunna bli ett representativt nytt stadskvarter på nordvästra Kungsholmen. De nya volymerna ska kläs med tegel som varieras, detaljeras och bearbetas på olika vis beroende på fasadens indelning.

Preliminär tidplan

  • Samråd: 15 december 2020-25 januari 2021
  • Granskning: juni 2021
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: november 2021

Markägare

Fastigheten Hornsberg 10 ägs av Bro Hornsberg 10 AB, ett dotterbolag till Castellum AB.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Hugo Barcelona Bergenwall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad