Lekparken har fått ny lekutrustning, och befintlig utrustning och ytor har också rustats upp. Den nya lekparken innehåller bland annat att linbana och cykelkarusell. Ny belysning har satts upp i delar av lekparken. Runt gångvägen har staden planterat buskar. Upprustningen av lekparken beräknas var klar i slutet av 2018. 

Utveckling av lekpark och grönområden när vi bygger bostäder

Upprustningen av lekparken Grytet är grönkompensation för projektet Bedaröbacken där 14 nya radhus kommer att byggas. Som en ersättning för det grönområde som tas i anspråk för de nya bostäderna förbättrar staden lekparken Grytet.