Fem radhus, beigefärgade fasader i alla väderstreck.
Illustration Krook & Tjäder.
Projekt Planerat

Radhus vid Mejselvägen

Västberga

Fem radhus planeras vid korsningen Mejselvägen och Korpmossevägen i Västberga. Radhusen ska ges en lämplig placering och utformningen i förhållande till bebyggelse i Hökmossens småhusområde.

Projektfakta

Fem nya radhus ersätter småindustribyggnad

På fastigheten Kopplingsboxen 26 finns idag en kontors- och verkstadsbyggnad i en våning. Planförslaget innebär att byggnaden rivs och ersätts med fem radhus. Den nya bebyggelsens volym ska studeras vidare utifrån platsens förutsättningar och omgivande bebyggelse. Bebyggelsen bör maximalt få en höjd på tre våningar. Planförslaget ska bidra till att aktivera gaturummet genom placering av entréer och grön förgårdsmark mot gatan. Uteplatser och balkonger planeras mot trädgårdssidan, mot söder.

Kulturföreningen som hyr lokalen idag har ett rivningskontrakt som kommer att sägas upp vid ett genomförande av detaljplanen.

Byggaktör

Evolv Kopplingsboxen AB har markanvisats för bostäder.

Tidplan

  • Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden i juni 2021
  • Samråd 8 februari–21 mars 2022
  • Granskning planeras kvartal 3, 2022
  • Antagande planeras kvartal 1, 2023

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad