Karta över Sätra.
Projekt Genomfört

Sätra Torg

På Sätra Torg invid Sätra Centrum har Peab Bostad AB byggt ett bostadshus med 100 lägenheter. Detaljplanen vann laga kraft den 25 januari 2007. Peabs byggstart skedde hösten 2016.

Projektfakta

100 lägenheter och utbyggd gata

Peab Bostad AB påbörjade hösten 2016 sin produktion av bostadshus i 5-6 bostadsvåningar om total 100 bostadsrättslägenheter kring en bostadsgård. Parkeringsmöjligheter för boende kommer erbjudas i markplan samt i underjordiskt garage.

Sätra centrum byggdes i mitten av 1960-talet med en centrumhall, skola, vårdcentral och stadsdelsservice. Minskande befolkning och vikande service i centrum liksom utredningen om närliggande Skärholmsvägen ledde till diskussioner om upprustning, nya bostäder och service i området. Ett programarbete för Sätra Centrum påbörjades 2002 och vann laga kraft 2007. Planen har genomförts i omgångar.

Stadens arbeten påbörjas 2019

Peab Bostad AB planerar inflyttning kvartal 1-2 2019. Stadens arbeten påbörjas preliminärt mars 2019.

Byggaktörer

Byggherre för bostadshusen och bostadsgården är Peab Bostad AB. Stockholms stad ansvarar för utbyggnad av gatan i anslutning till projektet.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar. 
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Louise Bill

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad