• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

100 lägenheter vid Sätra torg

Sätra

På Sätra torg invid Sätra centrum har Peab Bostad AB byggt ett bostadshus med 100 lägenheter.

Peab Bostad AB påbörjade hösten 2016 sin produktion av bostadshus i 5-6 bostadsvåningar om total 100 bostadsrättslägenheter kring en bostadsgård. Parkeringsmöjligheter för boende kommer erbjudas i markplan samt i underjordiskt garage.

Sätra centrum byggdes i mitten av 1960-talet med en centrumhall, skola, vårdcentral och stadsdelsservice. Minskande befolkning och vikande service i centrum liksom utredningen om närliggande Skärholmsvägen ledde till diskussioner om upprustning, nya bostäder och service i området.

Ett programarbete för Sätra Centrum påbörjades 2002 och vann laga kraft 2007. Planen har genomförts i omgångar.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Byggherre för bostadshusen och bostadsgården är Peab Bostad AB. Stockholms stad ansvarar för utbyggnad av gatan i anslutning till projektet.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Sätra

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad