Illustration för hur parken kommer att se ut efter upprustningen. Bild: Axo
Bild: Axo
Projekt Pågående

Sätradalsparkens upprustning

Sätra

Sätras populäraste park fräschas upp. Tillsammans med invånare har en plan tagits fram som nu ska genomföras.

Projektfakta

Hela parken rustas upp

Sätradalsparken som är en omtyckt stadsdelspark ligger centralt nära Sätra centrum. Parken är en av Skärholmen stadsdelsområdes största parker och utbudet av funktioner är stort. Parkens alla nuvarande delar kommer att renoveras i faser.

Hur kommer Sätradalsparken att se ut 2022?

Den största förändringen som sker i parken är att grusplanen görs om till en aktivitets- och mötesplats, med en bana för klättring, parkour och häng, liksom höga gungor och sittmöbler. Ytan får också en multisportyta med mål, bollplank samt basketkorg. Ytan kan spolas till skridskobana vintertid. Mellan aktivitetsparken och lekplatsen anläggs ett parktorg att röra sig fritt över. Parktorget rymmer funktioner som scen, sittplatser, blommande träd samt utrymme för spontana evenemang och aktiviteter. De nya parkrummen ramas in med klippta häckar och trädrader liksom övriga rum i parken.

Program för Sätradalsparkens upprustning (pdf, 3 MB, nytt fönster)

Tidplan

 • November 2018–mars 2019: Dialog – möjlighet att lämna in synpunkter och förslag
 • April 2019–augusti 2019: Program – landskapsarkitekter bearbetar förslag som kommit in under dialogen och tar fram ett program.
 • Oktober 2019: Arbetet i parken börjar.
 • Augusti 2020: Fas ett av upprustningen är klart. En aktivitets- och mötesplats färdigställdes med:

  • en bana för klättring 
  • parkour och häng
  • sittmöbler
  • en multisportyta med mål bollplank samt basketkorg som går att spolas till skridskobana vintertid
  • ett parktorg som innehåller scen, sittplatser samt utrymme för spontana evenemang och aktiviteter.

 • 2020-2022: För fas 2 planeras en upprustning av småbarnsleken. I den ingår klättertorn, gungor, och mycket annat spännande! Ett trädäck planeras bakom plaskdammen, några nya träd planteras och ett väderskydd byggs.
 • Augusti 2022: Hela parken beräknas vara färdigställd.

Dialog

Inför upprustningen av Sätradalsparken har en medborgardialog genomförts under 2018.

Detta här har gjorts

 • Dialogen inleddes med åtta workshops där medborgare fick inkomma med tankar och synpunkter kring parkens olika delar. 58 personer deltog och synpunkterna samlades in och bearbetades.
 • Under träffarna fick deltagarna svara på frågor om hur bra, mindre bra, dåligt befintliga funktioner i parken fungerar samt ge förslag på vad som kan förbättras i parken.
 • Därefter fortsatte dialogen digitalt där 140 medborgare inkom med tankar kring två delar av parken – grusplanen och lekplatsen.

Medborgarnas önskemål

På grusplanen ville medborgarna framförallt att det skulle finnas:

 • En hinderbana
 • Skridskoåkning (vintertid)
 • Möjlighet till parkour
 • Klättring
 • Basket

På lekplatsen var önskemålen möjlighet till att:

 • Klättra
 • Gunga
 • Hoppa
 • Studsmatta
 • Umgås under tak

Vill du veta mer om vad som sades under dialogen? Läs vår sammanfattning av dialogprocessen.
Sammanfattning dialogprocess (pdf, 635 kB, nytt fönster)

Kontakt

Hör av dig till Skärholmens stadsdelsförvaltning om du vill veta mer om renoveringen av Sätradalsparken.

Irma Ortega Cruz

Projekt- och dialogsamordnare, Skärholmens stadsdelsförvaltning, stadsutveckling och medborgarservice

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad