dcsimg
Vi älskar Sätradalsparken
Projekt Planerat

Sätradalsparkens upprustning

Sätra

Skärholmens stadsdelsförvaltning rustar upp Sätradalsparken. Under hösten 2018 kan du lämna synpunkter på vad du vill förbättra med den.

Dialog

I upprustningen av Sätradalsparken har en medborgardialog pågått sedan vintern 2018.

Det här har gjorts

 • Dialogen inleddes med åtta workshops där medborgare fick inkomma med tankar och synpunkter kring parkens olika delar. 58 personer deltog och synpunkterna samlades in och bearbetades.
 • Under träffarna fick deltagarna svara på frågor om hur bra, mindre bra, dåligt befintliga funktioner i parken fungerar samt ge förslag på vad som kan förbättras i parken.
 • Därefter fortsatte dialogen digitalt där 140 medborgare inkom med tankar kring två delar av parken – grusplanen och lekplatsen.

Medborgarnas önskemål

På grusplanen ville medborgarna framförallt att det skulle finnas:

 • En hinderbana
 • Skridskoåkning (vintertid)
 • Möjlighet till parkour
 • Klättring
 • Basket

På lekplatsen var önskemålen möjlighet till att:

 • Klättra
 • Gunga
 • Hoppa studsmatta
 • Umgås under tak

Vill du veta mer om vad som sades under dialogen? Läs vår sammanfattning av dialogprocessen.
Sammanfattning dialogprocess (pdf, 635 kB, nytt fönster)

Projektfakta

Hela parken rustas upp

Sätradalsparken som är en omtyckt stadsdelspark ligger centralt nära Sätra centrum. Parken är en av Skärholmen stadsdelsområdes största parker och utbudet av funktioner är stort. Parken består av en lekplats med plaskdamm, bollplan och öppna gräsytor. Parkvägar löper på båda sidor mot bebyggelsen. Parkens alla nuvarande delar kommer att renoveras.

Nyfiken på parken? I Skärholmens parkplan kan du läsa mer om den:

Skärholmens parkplan (pdf, 6 MB, nytt fönster)

Renoveras för att hålla längre

Stadens parker vårdas och utvecklas på bästa sätt utifrån behov och användning. Med många fler invånare i staden blir också trycket på stadens gröna rum mer uttalat och de slits ut snabbare. Slitaget leder till ett större behov av skötsel och upprustning av stadens parker. En av våra viktigare utmaningarna är att försöka skapa slittåliga parker som lockar många människor. Nu rustar vi upp Sätradalsparken så att den ska hålla längre och för fler.

Skärholmens stadsdelsnämnd har fått 19 miljoner för att renovera Sätradalsparken.

Tidplan

 • November 2018–mars 2019: Dialog – möjlighet att lämna in synpunkter och förslag
 • April 2019–augusti 2019: Program – landskapsarkitekter bearbetar förslag som kommit in under dialogen och tar fram ett program.
 • September 2019: Arbetet i parken börjar.
 • Augusti 2022: Hela parken färdigställd.

Kontakt

Hör av dig till Skärholmens stadsdelsförvaltning om du vill veta mer om renoveringen av Sätradalsparken.

Irma Ortega Cruz

Projekt- och dialogsamordnare, Skärholmens stadsdelsförvaltning, stadsutveckling och medborgarservice

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad