Visionsbild över seniorboendet vid Årstaberg 1.
Visionsbild över seniorboendet vid Årstaberg 1.
Projekt Planerat

Seniorlägenheter vid Sjöviksbacken

Liljeholmen

Staden föreslår cirka 50 seniorlägenheter vid Sjöviksbacken 58 i Årstaberg. Detaljplaneförslaget Årstaberg 1 var på samråd sommaren 2017.

Projektfakta

50 seniorlägenheter

Detaljplaneförslag för fastigheten Årstaberg 1 i Liljeholmen innebär nya bostäder, centrumlokaler i bottenvåning och att ett befintligt gångstråk blir allmän park. Förslaget omfattar cirka 50 seniorlägenheter vid Sjöviksbacken 58, Årstaberg. Byggnaden i sju våningar mot gata ligger i ett suterräng läge där byggnaden är sex våningar mot gården.

Seniorgården har som mål att skapa vackra och funktionella seniorbostäder i attraktiva lägen med närhet till grönområden, service och kommunikationer. I förslaget ingår även gemensamma ytor genom kvarterslokal. Byggnadens placering utgör en fond för en ännu inte byggd men planerad park varför kraven på kvalitativ utformning och gestaltning av byggnaden är extra höga.

Program för Liljeholmen

År 2001 godkändes programmet för Liljeholmen i Stadsbyggnadsnämnden. Program Liljeholmen behandlar utvecklingen för Liljeholmen som ska karaktäriseras av en blandning av arbetsplatser och bostäder.
Program Liljeholmen

Byggaktör

Seniorgården. Fastigheten ägs av JM AB.

Tidplan

  • Start-PM: 27 oktober 2016
  • Detaljplanen var på samråd 21 juni – 1 september 2017

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Dana Trabulsi

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Wallström

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad