Asfaltsplan omgiven av träbänkar och kala träd. Höstkänsla.
Seniorplats med träningsmöjlighet.
Projekt Planerat

Seniorplats med träningsmöjlighet i Sköndal

Sköndal

En träffpunkt utvecklas för att bli mer tillgänglig för seniorer.

Projektfakta

Träffpunkt för seniorer tar form

På platsen kommer en träffpunkt med ett senioranpassat utegym, en sitthörna och möjlighet till att spela boule skapas. Seniorplatsen är öppen för alla och kommer att ha träningsutrustning som är särskilt anpassad till seniorer, så som utrustning för motorik-, balans- och styrkeövningar.

Projektet grundar sig i ett medborgarförslag som togs emot år 2020 och platsen beslutades efter en medborgardialog som arrangerades i samarbete med Farstas seniorverksamhet. 

Kommande åtgärder

  • Asfaltsytan ersätts med grusyta
  • Parkväg med rotskador ska bli grusbelagd
  • Utegym anläggs
  • Sitthörna med nya bänkar och bord tillkommer
  • Belysning kompletteras

Tidplan

Projektet började planeras i januari 2022 och vi förväntar oss att åtgärderna kommer att genomföras under sommaren och hösten 2022. Tidsplanen kan komma att ändras på grund av leveransförseningar.

Ansvarig

Farsta stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

Kontakt

Klara Allenmark

Arkitekt, Farsta stadsdelsförvaltning

Uppdaterad