Projekt Pågående

Servicestation i Bällsta

Bällsta

En ny servicestation kan byggas vid korsningen Bällstavägen och Ulvsundavägen. Planen berör norra delen av fastigheten Riksby 1:3.

Projektfakta

Servicestation med butik och tvätthall

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en ny drivmedelsstation vid korsningen Bällstavägen och Ulvsundavägen. Projektet innehåller en servicestation med pumpar, butik och tvätthall.

Planen ska också skapa förutsättning för att bredda vägen i korsningen Bällstavägen/Nimbusvägen och skapa större möjligheter för framtida behov av ändringar av Bällstavägen.

Planområdet är cirka 11 000 kvadratmeter stort och ligger i den norra delen av fastigheten Riksby 1:3.

Tidplan 

  • Planen vann laga kraft 17 juli 2020
  • Stockholms stads arbeten med att bygga om korsningen, sätta upp ny belysning samt bredda gång- och cykelbanan avslutades i november 2022. Nu kan OK-Q8 AB påbörja sin byggnation av servicestationen.

Markägare

Fastigheten Tankstället 1 ägs av Stockholms stad och kommer upplåtas med tomträtt till OK-Q8 AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Lena Lundman

byggprojektledare, exploateringskontoret

Isabelle Stöckel

Projektledare, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad