Flygbild med visionsillustration av de nya byggnaderna
Visionsbild över den nya skolan och idrottshallarna
Projekt Pågående

Skola och idrottshallar vid Midsommarkransens gymnasium

Liljeholmen

Vid Midsommarkransens gymnasium ska Nystad bygga en ny grundskola och tre nya idrottshallar för skol- och föreningsidrott. I samband med byggnationen anlägger Stockholms stad en ny lokalgata, ett nytt torg samt breddar gång- och cykelbanan längs Tellusborgsvägen.

Pågående och planerade arbeten

Om du vill få mer information om projektet finns ett mejlutskick som dag för dag beskriver vad som händer i arbetet.  Ambitionen är att utskicken görs varje dag men frekvensen kan komma att variera under projektets gång. Utskicken hanteras av Nystad, och du anmäler dig genom att skicka ett meddelande till niklas.skerfving@nystad.se 

Projektfakta

Grundskola och tre idrottshallar

Vid Midsommarkransens gymnasium bygger Nystad en ny grundskola och skolgård för cirka 1 000 elever samt tre nya idrottshallar. Skolan är placerad närmast Tellusborgsvägen och består av en L-formad byggnad i fyra våningar. Internationella Engelska Skolan, som idag inryms i lokaler vid Telefonplan, planeras flytta in i den nya skolbyggnaden hösten 2024.

Idrottshallarna är placerade mot Essingeleden och består av en L-formad byggnad med sedumtak och solpaneler på taken och innehåller tre fullstora hallar, tre rörelserum, omklädningsrum, förråd och kafeteria.

De nya byggnaderna skapar tillsammans förutsättningar för förbättrad ljudmiljö och luftkvalitet inom området. Intill Tellusborgsvägen, mellan den nya bebyggelsen och Midsommarkransens gymnasium, ska Stockholms stad anlägga ett nytt torg. Staden ska även anlägga en ny lokalgata från Tellusborgsvägen upp i området samt bygga om gång- och cykelbanan längs Tellusborgsvägen.

Byggaktörer

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i juni 2021.
  • Samrådsperiod 12 oktober till 23 november 2021.
  • Planen vann laga kraft 18 juli 2022.
  • Byggstart i januari 2023.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Vy från Nybodagatan mot Midsommarkransens gymnasium och med ny grundskola i förgrunden. Illustration av Liljewall arkitekter.
Bilden illustrerar utformning av idrottshallarna med huvudentrén och dess stora glaspartier som vetter ut mot den nya parken. Illustration av AIX arkitekter

Kontakt

Eric Tällberg

projektledare, exploateringskontoret

Tobias Bergström

Byggledare , Exploateringskontoret, konsult

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad