En cyklist som cyklar på en väg genom grönområde, sett från sidan, foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny gång- och cykelväg vid Tyresövägen

Skrubba

En ny gång- och cykelväg har byggts för att förbättra framkomligheten för cyklister och gående vid Tyresövägen.

I samarbete med Tyresö kommun har Stockholms stad byggt en 250 meter lång gång- och cykelväg mellan Stockholm och Tyresö längs Töresjövägen. Cirka 70 procent av sträckan ligger i Stockholms stad och 30 procent i Tyresö.

Den nya gång- och cykelvägen har förbättrat framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister och gående som slipper använda de smala vägrenarna på Tyresövägen. Bilister och busschaufförer slipper gång- och cykeltrafik på gatan. Sträckan har även fått en förbättrad belysning.

Tidsplan

Arbetet genomfördes 2013.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Skrubba

Uppdaterad