Etapp 3
Projekt Planerat

Slakthusområdet etapp 3 - Kylrumskvarteren

Johanneshov

Tredje etappen i Slakthusområdet (Isterbandet 3 m fl, diarienummer 2020-05075) omfattar cirka 500 bostäder, lokaler, kontor, park, förskola och elnätstation. Etappen är en viktig del i arbetet med att utveckla området till en tät stadsdel med både bostäder, arbetsplatser, lokaler och service.

Projektfakta

Den tredje etappen, kallad Kylrumskvarteren möjliggör en utbyggnad av den sydvästra delen av Slakthusområdet. Etappen omfattar cirka 500 bostäder varav 90 vård- och omsorgsboende, förskola, lokaler, kontor och elnätstation. I området skapas en ny park, som utöver att inbjuda till både vila och aktivitet, även kan omhänderta stora mängder vatten vid kraftiga skyfall. Gator byggs ut för att koppla samman Slakthusområdet med kringliggande områden.

Planområdet stäcker sig från Enskedevägen i söder, upp till den nya gatan Diagonalen i norr. I öster till Hallvägens förlängning mot Enskedevägen och i väster vid Lindevägen.

Preliminär tidplan

 • 2020, markanvisningar påbörjade
 • 26 november 2020, start-pm beslutat i stadsbyggnadsnämnden
 • 17 december 2020, markanvisningar i exploateringsnämnden
 • 2021, arbete med planförslag
 • Första kvartalet 2022, planförslag på samråd
 • Första kvartalet 2023, planförslag på granskning
 • Fjärde kvartalet 2023, planförslag antas
 • 2024, planförslaget vinner laga kraft
 • 2025-2026, utbyggnad av allmän plats
 • 2027, utbyggnad av kvartersmark
 • 2027, byggstart bostadshus
 • 2033, hela Slakthusområdet klart

Markanvisade byggaktörer

Planförslaget har tagits fram tillsammans med markanvisade byggaktörer.

 • Micasa, ska bygga ett vård- och omsorgsboende med 90 lägenheter
 • Einar Mattsson, ska bygga cirka 65 hyresrätter och en förskola med fem avdelningar
 • Selvaag Bostad, ska bygga cirka 120 bostadsrätter
 • Aros Bostadsutveckling, ska bygga cirka 95 bostadsrätter
 • Klövern, ska bygga cirka 90 bostadsrätter

Bildgalleri

Slakthusområdet, etapp 3 markerad med röd linje.
Slakthusområdet, etapp 3 markerad med röd linje.
Slakthusområdet, etapp 3 markerad med vit linje.
Slakthusområdet, etapp 3 markerad med vit linje.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anna Pramsten

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Eric Dahlén

Projektledare, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Informationsmaterial

Under respektive ikon nedan finns information om Slakthusområdet uppdelat på Rörlig media (podd och filmer), Tryckt media (promenadkarta, informationsblad och nyhetsbrev) och Digital media (360-vyer, 3D-modell och livekamera).

Nyheter

Slakthusområdet i siffror

 • Tusentals

  bostäder

  och arbetsplatser inom kontor, handel och service

 • Byggstart bostäder

  2023

  Första inflyttning 2025/2026

 • Området klart

  2033

  Ny destination i söderort inom mat, kultur och upplevelser

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad