Projekt Planerat

Slakthusområdet etapp 3 - Kylrumskvarteren

Johanneshov

Den tredje etappen i Slakthusområdet (Isterbandet 3 m fl, diarienummer 2020-05075) omfattar cirka 600 bostäder, lokaler, kontor, park och elnätstationen Enskede elverk. Etappen är en viktig del i arbetet med att utveckla området till en tät stadsdel och öppna upp en ny entré till området.

Etapp 3 Kylrumskvarteren

Den tredje etappen, kallad Kylrumskvarteren (Isterbandet 3 m fl, diarienummer 2020-05075) omfattar en utbyggnad av den sydvästra delen av Slakthusområdet. Etappen omfattar cirka 600 bostäder varav 100 vård- och omsorgsboende, lokaler, kontor och elnätstationen Enskede elverk från början av 1910-talet. Planområdet sträcker sig från Enskedevägen i söder, upp till den nya gatan Diagonalen i norr. I öster till Hallvägens förlängning mot Enskedevägen och i väster vid Lindevägen.

Nya parker och grönska

Centralt i området skapas en ny park kallad Södra parken. Parken blir en av de största parkerna i Slakthusområdet. Den ska förutom att inbjuda till både vila och aktivitet, även omhänderta stora mängder vatten vid kraftiga regn. Tre mindre parker planeras med varsin karaktär; lekfull, social och rofylld.

Sammankoppling med kringliggande områden

En större marksänkning i området förbereder marken för kommande gator med tillgänglig lutning ner mot Enskedevägen. Höjdskillnader på uppåt tio meter jämnas ut. De nya gatorna får trädplanteringar och kopplar ihop Boskapsvägen med Enskedevägen. 

Informationsblad om etapp 3 Kylrumskvarteren

Titta runt i 3D-modellen

Pågående planer för Slakthusområdet går att se i en 3D-modell över området.3D-modell över Slakthusområdet.

Preliminär tidplan

 • 2020, markanvisningar påbörjade
 • 26 november 2020, start-pm beslutat i stadsbyggnadsnämnden
 • 17 december 2020, markanvisningar i exploateringsnämnden
 • 2021, arbete med planförslag
 • 10 maj-21 juni 2022, planförslag på samråd, samrådsmöte 18 maj
 • 6 december 2023-23 januari 2024, planförslag på granskning
 • December 2024, planförslag godkänns
 • 2024, planförslaget vinner laga kraft
 • 2025-2026, utbyggnad av allmän plats
 • 2027, utbyggnad av kvartersmark
 • 2027, byggstart bostadshus

Markanvisade byggaktörer

Planförslaget har tagits fram tillsammans med markanvisade byggaktörer.

 • Einar Mattsson ska bygga cirka 100 hyresrätter
 • Micasa ska bygga ett vård- och omsorgsboende med cirka 100 lägenheter samt cirka 30 seniorbostäder
 • Selvaag Bostad ska bygga cirka 165 bostadsrätter
 • Aros Bostadsutveckling ska bygga cirka 95 bostadsrätter
 • Corem ska bygga cirka 121 bostadsrätter
 • St:Erik Markutveckling ska utveckla sin fastighet med kontor

Bildgalleri

Visionsbild Boskapsvägen i etapp 3 Slakthusområdet, illustration OKK+
Visionsbild Boskapsvägen i etapp 3 Slakthusområdet, illustration OKK+
Visionsbild på Enskede elverk med tillbyggnad från Enskedevägen i etapp 3 Slakthusområdet, illustration White arkitekter
Visionsbild på Enskede elverk med tillbyggnad från Enskedevägen i etapp 3 Slakthusområdet, illustration White arkitekter
Visionsbild på Enskedevägen i etapp 3 Slakthusområdet, illustration OKK+
Visionsbild på Enskedevägen i etapp 3 Slakthusområdet, illustration OKK+
Visionsbild nya gatan Diagonalen i etapp 3 Slakthusområdet, illustration OKK+
Visionsbild nya gatan Diagonalen i etapp 3 Slakthusområdet, illustration OKK+
Visionsbild på byggnadernas möte med Södra parken i Slakthusområdet. Illustration: OKK+
Visionsbild på byggnadernas möte med Södra parken i Slakthusområdet. Illustration: OKK+
Slakthusområdet, etapp 3 markerad med röd linje.
Slakthusområdet, etapp 3 markerad med röd linje.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Stina Bäckström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Simon Reppling

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Informationsmaterial

Under respektive ikon nedan finns information om Slakthusområdet uppdelat på Rörlig media (podd och filmer), Tryckt media (promenadkarta, informationsblad och nyhetsbrev) och Digital media (360-vyer, 3D-modell och livekamera).

Nyheter

Slakthusområdet i siffror

 • Tusentals

  bostäder

  och arbetsplatser inom kontor, handel och service

 • Byggstart bostäder

  2024

  Första inflyttning 2025/2026

 • Området klart

  2033

  Ny destination i Stockholm med mat, kultur och upplevelser

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad