Vy över ett flerfamiljshus vid ett torg. Illustration
Fotomontage: Den nya byggnaden sedd från Vintertullstorget.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

100 lägenheter vid Vintertullstorget

Södermalm

Förslaget gör det möjligt att bygga om kontor till bostäder och även att bygga på huset med ytterligare två våningar. Huset ligger på fastigheten Gurkan 1 och på taket finns förslag om att bygga en grön terrass med plats för avkoppling och umgänge.

Två nya våningar och terrass på taket

Förslaget kommer göra det möjligt att bygga om kontor till bostäder och även att bygga på huset med ytterligare två våningar. Bottenplanet görs öppnare och mer transparent och kommer fortsätta användas för handelsverksamhet.

På husets tak byggs en grön terrass med plats för avkoppling och umgänge.

Bilder

Flerfamiljshus med takterrass. Illustration
Den nya byggnaden med grön takterrass.

Tidsplan

  • Samråd: 10 maj till 20 juni 2016.
  • Granskning: tredje kvartalet 2016.
  • Antagande: fjärde kvartalet 2017.
  • Laga kraft: 10 november 2017.

Stärka centrala Stockholm

Strategi 1 i översiktsplanen strävar efter att fortsätta stärka centrala Stockholm. Bebyggelse i goda kollektivtrafiklägen ska prioriteras och utveckling och förtätning ska ske framförallt inom ramen för den befintliga strukturen. Det är viktigt att slå vakt om Stenstadens mångsidighet samt blandningen av bostäder och verksamheter.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad