Vy mot trappa och uteservering omgiven av träd, fotografi.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya träd och växtbäddar i Björns trädgård

Södermalm

I nordvästra delen av Björns trädgård har staden genomfört ett klimatprojekt. Sex stycken befintliga träd har tagits ned och ersatts med nya träd. Samtidigt anlade vi bättre växtbäddar för träden och skapade en förbättrad hantering av dagvatten på platsen.

Ytan som omfattades av klimatprojektet var trottoaren från Medborgarplatsens tunnelbaneentré längs med Götgatan och Max hamburgerrestaurang samt ytan från tunnelbaneentrén in i parken, längs med trappan som går upp till moskén, förbi Babylon fram till Dosthoffska huset/förskolan.

Målet med projektet var att förbättra hanteringen av det lokala dagvattnet genom att leda regnvattnet till nya bättre växtbäddar för träden. Växtbäddarna har fyllts med biokol och stenkross för att träden ska trivas och utvecklas och det ger trädens rötter bättre utrymme och luftutbyte. Genom att utnyttja lokalt dagvatten för bevattning av gatu- och parkträden skapas ett bättre lokalklimat. Vid kraftigt regn kan trädens nya växtbäddar ta emot en stor mängd regnvatten.

Åtgärderna minskar risken för översvämning för närliggande fastigheter och tunnelbaneentrén vid framtida skyfall. Träden har även fått bättre förutsättningar att klara extrem torka då växtbäddarna blir som ett vattenmagasin.

Framkomligheten för gående har förbättrats genom att vissa ytor med grus istället belagts med plattor och att placeringen av några träd justerats något.

Nya träd som planterats

Inom projektet har vi behövt ta ned totalt sex stycken befintliga träd och ersatt dessa med nya träd. De tidigare träden var inte så livskraftiga och behövde bytas ut.

Träd som har ersatts:

  • De två lindar som står längs med Götgatan framför Max hamburgerrestaurang kommer att tas ned och ersättas med två kinesiska päronträd.
  • De tre pilträd som idag står längs med trappan framför Babylon kommer att tas ned och ersättas med tre kinesträd.
  • Det pilträd som idag står vid gaveln på förskolan i Dosthoffska huset kommer att tas ned och ersättas med en koreansk blomsterkornell.

De nya träden ger platsen en berikad och varierad blomning i vitt och gult med ytterligare kvaliteter som visar sig på hösten med fruktsättning och höstfärger.

Tidsplan

Vi började plantera de första träden i december 2021.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Uppdaterad