Flervåningshus vid gator. Parkerade bilar på gatorna och människor som är i rörelse, stadsmiljö, illustration.
Förslaget sett västerut från Bondegatan. Här syns påbyggnaden med den indragna våningen och den förändring påbyggnaden får för gatulivet. Fotomontage: Total arkitektur.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Påbyggnad för bostäder på Bondegatan

Södermalm

Detaljplanens syfte är att möjliggöra påbyggnad om en våning på befintlig huvudbyggnad på fastigheten Pahl 11. Påbyggnaden skulle ge sex hyresrätter. På bottenvåningen av fastigheten möjliggörs också 650 tillkommande kvadratmeter för lokaler.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra påbyggnad om en våning på befintlig huvudbyggnad på fastigheten Pahl 11. Det skulle ge sex hyresrätter. I fastighetens bottenvåning kommer det också möjliggöras för att kunna tillkomma 650 kvadratmeter för lokaler.

En på- och utbyggnad behöver ske med stor omsorg och hög kvalitet utifrån arkitektur och gestaltning. Kvarteret innehåller olika byggnadsstilar. Det blir viktigt att kopplingen till kvarteren intill hanteras väl, så karaktären i stadsdelen kan behållas.

Våningshus med balkonger. Entré och lokaler med glasfasader på bottenvåningen. Bilar parkerade på gatan och människor i rörelse, stadsmiljö, fotomontage.
Förslaget sett österut från Bondegatan. Fotomontage: Total arkitektur.

Tidsplan

  • Start-PM maj 2022
  • Samråd 12 september–24 oktober 2023
  • Granskning april 2024
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras fjärde kvartalet 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Aktörer

Fastigheten Pahl 11 ägs av Einar Mattsson genom bolag Fastighets AB Stadshus.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Pitchayan Buachoom
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 492

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad