Planen har fått laga kraft och planarbetet är avslutat. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla tidigare handlingar och följa det tidigare planeringsarbetet.