Karta över området.
På kartan framgår kvarteret Ferdinand i lila. Arbetsområdet för ombyggnation av korsningen Bromstensvägen/Spångavägen framgår med den rosa streckade linjen.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder, lokaler och ombyggd korsning vid Bromstensvägen/Spångavägen

Solhem

Inom kvarteret Ferdinand 9 har cirka 200 bostäder byggts och lokaler för Coop Extra. Korsningen vid Bromstensvägen/Spångavägen har byggts om från en tidigare T-korsning till en fyrvägskorsning som ansluter till de nya bostäderna och lokalerna inom kvarteret Ferdinand 9.

En ny butiksbyggnad för Coop extra, som omfattar cirka 4000 kvm BTA, byggs i planområdets områdets östra del. Till butiksbyggnaden planeras markparkering och parkeringsdäck i två plan.

Runt butiken och p-däcket anläggs ett sammanhängande bostadshus innehållande cirka 200 bostäder varav 11 radhus, i form av en krans som ramar in en grön bostadsgård på butikens och däckets tak. Alla våningsplan utom bottenvåningen kommer att inrymma bostäder.

Bostadsdelens våningsantal varierar där den lägsta delen är två våningar medan den högsta delen är sju våningar. Några bostäder anläggs som LSS-boende. Planen möjliggör dessutom en ny elnätstation vid fastighetens nordöstra hörn. 

Korsningen Bromstensvägen/Spångavägen har byggts om

Korsningen Spångavägen-Bromstensvägen ha byggts om från en tidigare T-korsning till en fyrvägskorsning. Korsningen har fått nya trafiksignaler och kopplingar till anslutande gång- och cykelbanor. I samband med arbetena utfördes även ledningsomläggningar i Bromstensvägen-Spångavägen som anpassats mot en nybyggd kulvert under Mälarbanan och den nya byggnationen inom kvarteret Ferdinand 9.

Busshållplats "Spångavägen" vid Bromstensvägen är åter öppen för trafik. Besök sl.se för trafikinformation om kollektivtrafik:

Tidsplan

Stockholms stads entreprenör har genomfört arbetena med ombyggnation av korsningen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Detaljplanen har fått laga kraft 25 februari 2019.

Byggaktör

KF Fastigheter bygger bostäderna och lokalerna. 

Dipart bygger om korsningen Bromstensvägen/Spångavägen på uppdrag av exploateringskontoret i Stockholms stad.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Joakim Bejerskog
områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 473

Cecilia Åkerström
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 070-370 12 68

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Solhem

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad