Ett bostadskvarter vid en sluttande väg.
Vy från Valhallavägen. Bild: Sandell Sandberg
Projekt Pågående

Studentbostäder på Körsbärsvägen

Norra Djurgården

Den antagna planen berör fastigheten Roslagsbanan 18, och innebär ett tillskott av cirka 200 nya studentbostäder på Körsbärsvägen.

Projektfakta

Studentbostäder, kontor och lokaler för kommersiell verksamhet 

Den antagna planen gör det möjligt att bygga till nuvarande studenthem med en eller två våningar och på så sätt skapa cirka 200 nya studentbostäder. Förutom bostäder byggs nya kontorslokaler och plats för kommersiell verksamhet.  

Fler studentbostäder och ett rikare stadsliv

Stockholms stad har ett uttalat mål att skapa fler studentbostäder, både på kort och på lång sikt. Projektet bidrar till att uppfylla målet och skapar studentbostäder i ett område med hög efterfrågan.

Den nya planen bidrar till att attrahera olika befolkningsgrupper till området och kan vara en del i att skapa en omväxlande stadsbygd med liv och rörelse i direkt anslutning till Kungliga Tekniska högskolan, KTH. 

 

Tidplan

  • Laga kraft-beslut 15 november 2022
  • Granskning: 15 september–12 oktober 2021
  • Samråd: 10 november–22 december 2020

Fastighetsägare 

Fastigheten Roslagsbanan 18 ägs av Statens Fastighetsverk och är upplåten med tomträtt till Stiftelsen Stockholms studentbostäder, SSSB.

SSSB, Stiftelsen Stockholms studentbostäder webbplats 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad