dcsimg
Projekt Pågående

Studentbostäder vid Ruddammsvägen

Norra Djurgården

Detaljplanen för Klarbäret (Norra Djurgården 1:37) syftar till att skapa byggrätter för ett nytt flerbostadshus om ca 120 studentbostäder, med utrymme för en publik lokal i bottenplan. Planområdets närhet till KTH gör platsen väl lämpad för studentbostäder.

Projektfakta

120 studentbostäder

Planförslaget möjliggör 120 studentbostäder med utrymme för en publik lokal i bottenplan vid korsningen Ruddammsvägen och Bigarråvägen vid Ruddammen. Planområdets närhet till KTH gör platsen väl lämpad för studentbostäder. Byggnaden föreslås få en takterrass som gemensam utemiljö för de boende. Ett nytt mindre park/torg i korsningen skapas även med plats för nya större träd, planteringar och sittplatser.

Det råder i dagsläget en brist på studentbostäder i Stockholm. Studentbostäder behövs för att på lång sikt göra stadens lärosäten mer attraktiva för forskare och studenter. 

Tidplan

  • Samråd september – oktober, 2015.
  • Granskning maj – juni, 2016.
  • Planen antogs av Stadsbyggnadsnämnden 28 oktober 2016.
  • Planen vann laga kraft 15 augusti 2017.
  • Förberedande ledningsarbeten påbörjades under våren 2018.
  • Byggstart planeras till hösten 2018.

Byggaktör

Abacus Byggnads AB

Bildgalleri

Illustrationsplan. Förslag på placering av nytt hus och markgestaltning. Tengbom
Fotomontage 2 med den nya byggnaden inlagd. Illustration: Tovatt Architects & Planners.
Fotomontage 1 med den nya byggnaden inlagd. Illustration: Tovatt Architects & Planners.
Den nya byggnaden sedd från bron över Roslagsbanan. Illustration: Tovatt Architects & Planners
Illustration av den nya byggnaden sedd från Ruddammsvägen. Illustration: Tovatt Architects & Planners

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Koki Hjelmström

Projektledare, exploateringskontoret

Sara Andersson

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad