Projekt Pågående

Studentbostäder vid Ruddammsvägen

Norra Djurgården

Vid korsningen Ruddammsvägen och Bigarråvägen har Abacus byggt ett bostadshus med 131 studentbostäder. Framför huset anläggs ett mindre torg med plats för nya träd, planteringar och sittplatser. En del av Ruddammsvägen kommer att rustas upp och en ny busshållplats kommer att anläggas i anslutning till det nya bostadshuset.

Projektfakta

131 studentbostäder och ett nytt torg

I korsningen Ruddammsvägen och Bigarråvägen, vid Ruddammen, har ett bostadshus med 131 studentbostäder byggts. Ett nytt mindre torg skapas i korsningen med plats för nya träd, planteringar och sittplatser. Den närmaste delen av Ruddammsvägen kommer att rustas upp och en ny busshållplats kommer att anläggas. Utöver detta byggs även en trappa som binder samman Ruddammsvägen med Stickelbärsvägen.

Tidplan

Bostadshuset är färdigställt och inflyttat. En upphandling av entreprenör för torget och gatuarbetena överklagades, och därför har tidplanen förskjutits och anpassats för att vissa arbeten måste utföras under den varma årstiden. 

  • Trappan mellan Ruddammsvägen och Stickelbärsvägen planeras att öppnas under sista kvartalet 2021.
  • Ytan på Bigarråvägen och delar av Ruddammsvägen får en tillfällig beläggning under hösten 2021.
  • Under våren 2022 kan arbetena med plantering och att färdigställa ytorna påbörjas.
  • Projektet beräknas vara klart i sin helhet kvartal 2 2022. 

Planerade arbeten

Under oktober månad 2021 får trottoaren på Ruddammsvägen ny beläggning. Under vecka 41–44 genomförs arbeten med trappan. 

Bildgalleri

Illustrationsplan. Förslag på placering av nytt hus och markgestaltning. Tengbom
Fotomontage 2 med den nya byggnaden inlagd. Illustration: Tovatt Architects & Planners.
Fotomontage 1 med den nya byggnaden inlagd. Illustration: Tovatt Architects & Planners.
Den nya byggnaden sedd från bron över Roslagsbanan. Illustration: Tovatt Architects & Planners
Illustration av den nya byggnaden sedd från Ruddammsvägen. Illustration: Tovatt Architects & Planners

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar från planeringsskedet.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Marit Rosander

Byggledare, konsult

Erik Bengtsson Loord

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Medin Cecilia

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad