Projekt Pågående

Studentbostäder vid Ruddammsvägen

Norra Djurgården

Vid korsningen Ruddammsvägen och Bigarråvägen, vid kvarteret Klarbäret, bygger Abacus ett bostadshus för 131 studentbostäder. Ett mindre torg anläggs framför huset och i bottenvåningen skapas utrymme för en publik lokal.

Projektfakta

131 studentbostäder

I korsningen Ruddammsvägen och Bigarråvägen, vid Ruddammen, byggs ett bostadshus med 131 studentbostäder. Ett nytt mindre park/torg skapas i korsningen med plats för nya träd, planteringar och sittplatser. I husets bottenvåning ges även utrymme för en publik lokal. Byggnaden föreslås också få en takterrass som gemensam utemiljö för de boende.

Det råder i dagsläget en brist på studentbostäder i Stockholm. Studentbostäder behövs för att på lång sikt göra stadens lärosäten mer attraktiva för forskare och studenter. Platsens närhet till KTH gör den väl lämpad för studentbostäder.

Tidplan

  • Samråd september – oktober, 2015.
  • Granskning maj – juni, 2016.
  • Planen antogs av Stadsbyggnadsnämnden 28 oktober 2016.
  • Planen vann laga kraft 15 augusti 2017.
  • Förberedande ledningsarbeten påbörjades under våren 2018.
  • Byggnationen startade under våren 2019.

Byggaktör

Abacus Byggnads AB

Bildgalleri

Illustrationsplan. Förslag på placering av nytt hus och markgestaltning. Tengbom
Fotomontage 2 med den nya byggnaden inlagd. Illustration: Tovatt Architects & Planners.
Fotomontage 1 med den nya byggnaden inlagd. Illustration: Tovatt Architects & Planners.
Den nya byggnaden sedd från bron över Roslagsbanan. Illustration: Tovatt Architects & Planners
Illustration av den nya byggnaden sedd från Ruddammsvägen. Illustration: Tovatt Architects & Planners

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar från planeringsskedet.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Marit Rosander

Byggledare, konsult

Erik Bengtsson Loord

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Medin Cecilia

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad