Projekt Pågående

Studentbostäder vid Ruddammsvägen

Norra Djurgården

Vid korsningen Ruddammsvägen och Bigarråvägen har Abacus byggt ett bostadshus med 131 studentbostäder. Framför huset anläggs ett mindre torg med plats för nya träd, planteringar och sittplatser. En del av Ruddammsvägen rustas upp och en ny busshållplats anläggs i anslutning till det nya bostadshuset.

Projektfakta

131 studentbostäder och nya torg

I korsningen Ruddammsvägen och Bigarråvägen, vid Ruddammen, finns ett nybyggt hus med 131 studentbostäder. Dessutom har vi flyttat och rustat upp en trappa som binder samman Ruddammsvägen med Stickelbärsvägen.

Framför huset bygger vi två mindre torg med plats för nya träd, planteringar och sittplatser. Den närmaste delen av Ruddammsvägen rustas upp och vi anlägger en ny busshållplats.

Planerade arbeten

Bostadshuset, torget och rustningen av Ruddammsvägen är färdiga.

Under maj och juni bygger vi klart busshållplatsen och vändplanen. Dessutom planteras fem träd: tallar, magnolia, ek och päronträd. Arbetet med stödmuren bakom busshållplatsen kommer att bli klart under hösten 2023. Då kommer även ett till päronträd att planteras. 

Alla tidsangivelser är preliminära. 

Bildgalleri

Illustrationsplan. Förslag på placering av nytt hus och markgestaltning. Tengbom
Fotomontage 2 med den nya byggnaden inlagd. Illustration: Tovatt Architects & Planners.
Fotomontage 1 med den nya byggnaden inlagd. Illustration: Tovatt Architects & Planners.
Den nya byggnaden sedd från bron över Roslagsbanan. Illustration: Tovatt Architects & Planners
Illustration av den nya byggnaden sedd från Ruddammsvägen. Illustration: Tovatt Architects & Planners

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar från planeringsskedet.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Marit Rosander

Byggledare, konsult

Erik Bengtsson Loord

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Cecilia Medin

kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad