Flerbostadshus utmed Sågverksgatan. Svartvit llustration
Volymstudie över bebyggelsen i den södra delen, flygvy. Den slutgiltiga utformningen kan komma att skilja sig från illustrationen ovan. Illustration Kirsh+Dereka
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder utmed Sågverksgatan

Stureby

Förslaget ska möjliggöra 70 bostäder längs med Sågverksgatans södra sida i Stureby. Fastigheter som berörs är del av fastigheten Örby 4:1, Stureby 1:7 och Stureby 1:1.

Förslaget till ny detaljplan är tänkt att göra det möjligt att bygga cirka 70 stycken bostäder på två platser längs med Sågverksgatans södra sida i Stureby.

Bostäderna planeras i tre mindre flerbostadshus i tre våningar. Mot befintliga villor är de föreslagna husen två våningar med en tredje indragen våning. Mot flerbostadshusen i den södra delen är byggnaderna motsvarande tre våningar. I den norra delen ligger husen i sluttningen och därför högre upp. Där är förslaget motsvarande två våningar mot flerbostadshusen och två våningar med en tredje indragen våning mot villorna.

I planförslaget ingår en breddning av trottoaren på Sågverksgatans södra sida och en justerad sträckning för parkvägen som går mellan Bastuhagsvägen och Sågverksgatan.

Parkering för de föreslagna bostäderna planeras i garage och som markparkering på kvartersmark intill de nya byggnaderna.

Byggaktörens ambition att uppföra bostäderna som seniorbostäder.

Översiktsplan

I översiktsplanen för Stockholm beskrivs Stureby centrum som ett litet lokalt centrum med möjlighet att kunna stärkas. Stadsutvecklingsmöjligheterna är huvudsakligen geografiskt kopplade till tunnelbanan.

Planområde

Det aktuella planområdet ligger strax väster om Stureby tunnelbanestation i stadsdelen Stureby och berör del av fastigheten Örby 4:1, Stureby 1:7 och Stureby 1:1. Planområdet är uppdelat i två områden om totalt cirka 0,7 hektar.

Tidsplan

  • Samråd, genomfördes 19 april–31 maj 2022
  • Granskning, preliminärt kvartal 2/kvartal3 2024
  • Antagande, preliminärt kvartal 4 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar i ärendet och följa planeringsarbetet.

Byggaktör

Sveafastigheter.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Mats Jakobsson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 337

Abdifatah Sahal
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 889

Projekt i Stureby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad