Stora utebänkar i trä under träd i allé.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Upprustning av Tensta centrum

Tensta

Vi byggde om Tensta centrum för ett grönare, mer attraktivt och tryggare Tensta för alla.

I Tensta centrum genomfördes ett antal förbättringar.

Tenstagången

Tenstagången har rustats upp med flera olika typer av sittmöbler och annan utrustning, renoverade växtbäddar för träd och förbättrad tillgänglighet. Området har också fått bättre belysning.

Gullingeparken

I Gullingeparken har vi gallrat planteringarna för att få mer ljus och för att synliggöra platsens historiska fornlämningar. Vi har även anlagt nya sittplatser, satt upp en ny informationstavla och förbättrat belysningen.

Taxingeplan

Taxingeplan har rustats upp. Bland annat har en ny trätrappa har ersatt den gamla läktartrappan som behövde rivas på grund av för dåligt skick. Torgytan som används för olika typer av evenemang har också utvidgats.

Tenstas lokala utvecklingsprogram

Förbättringarna utgick från Tenstas lokala utvecklingsprogram som prioriterar ökad säkerhet och upplevd trygghet, särskilt för kvinnor. Fokus i programmet ligger även på att skapa en mer tillgänglig, attraktiv, ren och lekfull utemiljö för alla.

Bilder

Torg, butiker, människor i rörelse, fotografi.
Pollare i olika färg och höjd, fotografi.
Fontän på torg, två skulpturer i form av sköldpaddor, fotografi.
Rad med parkbänkar under träd, fotografi.

Tidsplan

  • Åtgärderna genomfördes 2018–2020.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt inom Grönare Stockholm

Projekt i Tensta

Uppdaterad