Projekt Genomfört

Tensta centrum byggs om

Tensta

Vi bygger om Tensta centrum för ett grönare, mer attraktivt och tryggare Tensta.

Projektfakta

Ny utrustning och förbättrad tillgänglighet

Vi bygger om Tenstagången, Gullingeparken, Taxingeplan och Tenstaplan för ett tryggare och mer attraktivt Tensta för alla. Upprustningen sker i flera etapper. Tenstagången och Gullingeparken är genomförda, Taxingeplan pågår och Tenstaplan är i planeringsskedet.

Tenstagången

Tenstagången har rustats upp med flera olika typer av sittmöbler och annan utrustning, renoverade växtbäddar för träd och förbättrad tillgänglighet. Området kommer också att få bättre belysning.

Gullingeparken

I Gullingeparken har vi gallrat planteringarna för att få mer ljus och för att synliggöra platsens historiska fornlämningar. Vi har även anlagt nya sittplatser, satt upp en ny informationstavla och förbättrat belysningen.

Taxingeplan

Taxingeplan rustas upp. Under 2019 färdigställs den nya trätrappan. Den gamla läktartrappan behövde rivas då den var i dåligt skick.

Torgytan som används för olika typer av evenemang kommer att utvidgas. Asfalten rivs och hela ytan justeras och får ny asfalt. Torget utformas för att få bort trafik och olovlig körning. Byggstart är under våren 2021 och projektet förväntas vara färdigt under sommaren 2021. 

Läs mer om projektet

Projektområde

Kartområde för projektet

Tenstas lokala utvecklingsprogram

Förbättringarna utgår från Tenstas lokala utvecklingsprogram som prioriterar ökad säkerhet och upplevd trygghet, särskilt för kvinnor. Fokus ligger även på att skapa en mer tillgänglig, attraktiv, ren och lekfull utemiljö för alla.

Program för Tensta, del 1

Program för Tensta, del 2

Tensta centrum belysningsprogram

Tidplan

Projektet färdigställs under 2020.

Galleri

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad