dcsimg
Projekt Genomfört

Upprustning av Tensta centrum

Tensta

Vi bygger om Tensta centrum för ett grönare, mer attraktivt och tryggare Tensta.

Projektfakta

Ny utrustning och förbättrad tillgänglighet

Vi bygger om Tenstagången, Gullingeparken, Taxingeplan och Tenstaplan för ett tryggare och mer attraktivt Tensta för alla. Upprustningen sker i flera etapper. Tenstagången och Gullingeparken är genomförda, Taxingeplan pågår och Tenstaplan är i planeringsskedet.

Tenstagången

Tenstagången har rustats upp med flera olika typer av sittmöbler och annan utrustning, renoverade växtbäddar för träd och förbättrad tillgänglighet. Området kommer också att få bättre belysning.

Gullingeparken

I Gullingeparken har vi gallrat planteringarna för att få mer ljus och för att synliggöra platsens historiska fornlämningar. Vi har även anlagt nya sittplatser, satt upp en ny informationstavla och förbättrat belysningen.

Taxingeplan

Taxingeplan rustas upp. Under 2019 färdigställs den nya trätrappan. Den gamla läktartrappan behövde rivas då den var i dåligt skick.

Torgytan som används för olika typer av evenemang kommer att utvidgas. Asfalten rivs och hela ytan justeras och får ny asfalt. Torget utformas för att få bort trafik och olovlig körning. Under senare delen av 2020 beräknas torgytan vara färdig.

Projektområde

Kartområde för projektet

Tenstas lokala utvecklingsprogram

Förbättringarna utgår från Tenstas lokala utvecklingsprogram som prioriterar ökad säkerhet och upplevd trygghet, särskilt för kvinnor. Fokus ligger även på att skapa en mer tillgänglig, attraktiv, ren och lekfull utemiljö för alla.

Program för Tensta, del 1

Program för Tensta, del 2

Tensta centrum belysningsprogram

Tidplan

Projektet färdigställs under 2020.

En del av satsningen Grönare Stockholm 

Upprustningen är en del av stadens satsning Grönare Stockholm. Målet med satsningen är att minska skillnaderna i stockholmarnas livsmiljöer genom att rusta upp och förbättra områden som försummats. I Tensta innebär det att standarden på de offentliga platserna i området kan höjas under kommande år.

Galleri

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad