dcsimg
Projekt Pågående

Upprustning av Tensta centrum

Tensta

Vi bygger om Tensta centrum för ett grönare, mer attraktivt och tryggare Tensta.

Projektfakta

Ny utrustning och förbättrad tillgänglighet

Vi bygger om Tenstagången, Tenstaplan, Taxingeplan och Gullinge lekplats för ett tryggare och mer attraktivt Tensta för alla. Upprustningen sker i flera etapper.

Under 2017 och våren 2018  genomförs etapp 1 där rustas Tenstagången upp. Vi placerar ut nya sittmöbler och ny utrustning, renoverar trädens växtbäddar och förbättrar tillgängligheten. 

I de senare etapperna rustar vi upp Taxingeplan, Tenstaplan och tvärkopplingarna mellan dessa. Dessutom förbättrar vi belysningen i hela Tensta centrum.  

Projektet är till stor del genomfört, en del belysningsarbeten planeras genomföras sommaren 2019.

Taxingeplan i Tensta centrum

Under våren 2019 kommer trätrappan vid Taxingeplan att förnyas. Dagens läktartrappa behöver rivas då den är i dåligt skick. Den nya trappan kommer att fungera på samma sätt som tidigare men med förbättrad tillgänglighet. Rivning av den befintliga trappan kommer att påbörjas under februari månad och den nya trappan planeras stå färdig under våren. 

När trappan är färdig kommer torgytan som används för olika typer av evenemang att utvidgas. Asfalten rivs och hela ytan justeras och får ny asfalt med ett nytt markmönster framtaget i samarbete med Tensta konsthall. Torget kommer att utformas för att få bort trafik och olovlig körning.

Projektområde

Tenstas lokala utvecklingsprogram

Förbättringarna utgår från Tenstas lokala utvecklingsprogram som prioriterar ökad säkerhet och upplevd trygghet, särskilt för kvinnor. Fokus ligger även på att skapa en mer tillgänglig, attraktiv, ren och lekfull utemiljö för alla.

Program för Tensta, del 1

Program för Tensta, del 2

Tensta centrum belysningsprogram

En del av satsningen Grönare Stockholm 

Upprustningen är en del av stadens satsning Grönare Stockholm. Målet med satsningen är att minska skillnaderna i stockholmarnas livsmiljöer genom att rusta upp och förbättra områden som försummats. I Tensta innebär det att standarden på de offentliga platserna i området kan höjas under kommande år.

Galleri

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad