• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Vårbergstoppen

Vårberg

Stockholms stad har utvecklat Vårbergstoppen i Skärholmen till en ny park med olika värden och funktioner för alla åldrar

Vårbergstoppen – en park med något för alla

Stockholms stad har utvecklat Vårbergstoppen till en park med olika värden och funktioner för alla åldrar - småbarnslek, lek för de mer vuxna barnen, utegym, fågelskådningsplats, grillplatser och fler överraskningar. Allt detta på den befintliga parkens villkor med respekt för ekologi och biologisk mångfald.

Vårbergstoppen är egentligen två höjder som ligger bredvid varandra i stadsdelen Skärholmens sydvästra kant. Vikingaberget som ligger med utsikt över Vårbyfjärden är Stockholms högsta naturliga punkt 77 meter över vattenytan. Strax bredvid ligger den konstgjorda 90 meter höga Vårbergstoppen.

Vårbergstoppen har sedan tidigare på flera sätt en parkstruktur som anknyter till klassisk trädgårdskonst. En parkväg leder besökaren mot toppen genom en mjuk slingrande och stigande sluttning. Vårbergstoppens landskapspark är del av ett stort grönområde som sträcker sig i öst-västlig riktning i stadsdelens södra ände.

Parken är öppen för besök

Arbetet med Vårbergstoppen är slutfört och parken är öppen för besök. Det finns gott om plats i parken för lek, grillning, fågelskådning med mera.

Parken innehåller tre delprojekt

 • Upplevelsen tar det övergripande greppet över topparna, amfiteatern och det stora landskapet. På norra toppen finns en utsiktsplats för fågelskådning, samt sittplatser med möjlighet att grilla. På södra toppen (Vikingaberget) finns även här sittplatser och grillar men också ett utsiktstorn och ett gömsle för fågelskådare.
 • Äventyret är den spännande och stora lekytan för mer vuxna barn. Här finns den stora rutschbanan, två mindre rutschbanor samt det stora kojklotet. Tre mindre kojklot finns nedanför slänten.
 • Sagoskogen är en lekattraktion för de mindre barnen. Här finns bland annat trollmors kök.

Tidsplan

 • Medborgardialog och programarbete skedde under 2018.
 • Detaljprojektering för projektet under höst/vinter 2018.
 • Genomförandebeslut fattades 2019.
 • Byggstart november 2019.
 • Arbetet slutfördes i maj 2021.

Vad har hänt i parken?

70 stycken fågelholkar har satts upp. Holkarna är anpassade för olika fågelarter som till exempel mes, stare, flugsnappare och göktyta men också för större fåglar som tornfalk och kattuggla. Även holkar för fladdermöss och fjärilar har placerats ut.

Numrerade fågelholkar i olika storlekar som ligger på marken.
Aborister hänger i lina vid träd för att sätta upp fågelholk

 

Ett mammutträd, Sequoiadendron giganteum, har planterats vid Vårbergstoppen. Mammutträdet, som växer i norra Kaliforniens Redwoodskogar, är världens största träd och en av världens största/tyngsta levande organismer. Just det här trädet var cirka 35-40 år gammalt när det planterades.

För att göra platsen lite extra speciell placerade vi ut stocken av Sveriges högsta alm, en cirka 40 meter hög alm, som växte i Humlegården på Östermalm och som tråkigt nog dog av almsjukan 2018. Vid sidan av den ligger nästa bit av samma träd. Döda stockar har ett värde i en skog eller park genom att främja biologisk mångfald då många sorters insekter trivs i den döda veden.

Ett mammutträd med en presenning runt foten och en bild på stocken efter Sveriges största alm.

Två skulpterade stockarna som på grund av sin randiga och prickiga utformning kallas ”zebran, tigern och leoparden” placerades ut i skogsdungen vid lekplatsen Sagoskogen. Stockarna ska inbjuda till lek i naturen för de mindre barnen.

Trästock ligger på marken i skogen.

Ett utsiktstorn byggdes på norra toppen och inreddes med räcken och sittplatser. Norra toppen är 90 meter hög och Vårbergstoppens högsta plats. Härifrån ser man hela Stockholm, till exempel kan man se Science Center i Kista, Norra tornen i Norra Stationsområdet samt Globen och en fantastisk utsikt över Mälaren och Ekerö. Har man tur kan man även se havsörnen från toppen.

Sandhögar för bin och andra insekter har placerats ut så att solen ska skina på dem så mycket som möjligt, för det gillar bin. Vi hoppas att en mängd olika vildbin, humlor och steklar bosätter sig i eller besöker högarna. Även andra insekter är välkomna.

Sandhögar Vårbergstoppen.

Runt de 21 lindar på den södra toppen som planterades på 80-talet har vi röjt undan slyskogen. På platten mellan de två topparna har vi sått ängsfrö, dels för att det är vackert, men också för att insekter och pollinatörer ska trivas.

Ängsfröblandningen innehåller bland annat gräs, rödven, rödbrodd, kruståtel, fårsvingel, rödsvingel och knippfryle samt örter som rölleka, liten blåklocka, gulmåra, johannesört, prästkrage, kärringtand, mandelblom och styvmorsviol.

För en extra färgeffekt handsås knallröd kornvallmo över delar av ytan. Se till att besöka platsen nästa vår och sommar för att se resultatet.

Rund bana med gräsklädda vallar runt om

På den stora lekytan för större barn, Äventyret, har nya lekredskap installerats. Bland annat en 20 meter lång tubrutsch, mindre rutschbanor samt trappor och avsatser i trä med klätter- och liggnät. Det så kallade Solägget, ett orangefärgat stort metallklot inspirerat från Elsa Beskows barnbok, pryder släntens övre del.

Tre rutschkanor bredvid varandra ner för backe.
Runda klot med rutschkana på lekplats.

I Sagoskogen inspireras det till lek för de mindre barnen med lekredskap som de tre kojkloten i trä, trollmors guldgryta och skogsköket samt en liten vattenpost. Träkloten är svarvade av linoljekokt kärnvirke av svensk furu på ett traditionellt beprövat sätt hos ett lokalt hantverksföretag i Stockholm. Detta för att träkloten skall hålla så lång tid som möjligt och tillverkas på ett miljövänligt sätt med naturliga råvaror.

Silvrig bana som slingrar sig ner mot ett kärl.
En sten på marken med ett runt hål fyllt med vatten.

På Vårbergstoppens södra topp har vi byggt ett utsiktstorn. Härifrån har man utsikt över omgivningarna bland annat Vårbyfjärden samt Huddinge, Ekerö och Mälaren.

På södra sluttningen av Vårbergstoppens södra topp finns det ett ”gömsle” för fågelskådning. Vårbergstoppen har länge varit ett populärt utflyktsmål för ornitologer eftersom det finns många olika fågelarter i området och fågelupplevelserna förändras beroende på årstiden.

”Gömslet” kan också användas som utsiktsplats där man kan sitta skyddat och njuta av utsikten och solen.

Flera ovanliga och spännande träd har planterats ut vid den romantiska stigen och vid lekplatsen Sagoskogen. Flera av träden är formklippta och ger en fin kontrast till den naturliga skogen som omger lekplatsen.

Den stora bonsaiklippta tallen lyfts på plats med en kranbil. Tallen är av arten Pinus nigra eller på svenska svarttall, den växer vilt i mellaneuropa och är ett barrträd som tål stadsklimatet bra.

En stor bonsaiklippt tall av arten Pinus nigra, eller på svenska svarttall, som växer vilt i mellaneuropa och är ett barrträd som tål stadsklimatet bra.

En formklippt tall underifrån som reser sig mot himlen.

Två träd av sorten Sequoiadendron giganteum 'Pendulum', ett barrträd som också brukar kallas ”den gråtande jätten”. Det växer på ett säreget sätt och kan ibland se ut som en mänsklig siluett, svagt nedåtböjd. Det sägs att det inte finns två träd av sorten som är likadana. De är släkt med de mäktiga redwood-träden i Kalifornien, som det också finns ett exemplar av i parken.

Barrträd som är svagt nedåtböjd som en mänsklig siluett.

En pagodklippt tuja samt en rundklippt bok blir en finurlig liten grupp vid bänken. Vid den lilla bron växer det ännu en tuja, denna gång spiralformad.

En pagodklippt tuja och en rundklippt bokträd vid en bänk..
Spiralformad grönt tujaträd vid en liten träbro.

Vid årets mörkaste tid är belysningen i parken extra viktig. Belysningen finjusteras genom att strålkastare riktas för att få en vacker effekt men också för att parken ska kännas trygg att besöka.

Sagoskogen är belyst, de tre kojkloten i trä har även belysning på insidan.

Småklot upplysta i mörkret Vårbergstoppen lekplats.

Några av träden har egen belysning för att synas i mörkret.

Spiralformat träd upplyst på kvällen Vårbergstoppen lekplats.

En bit av natthimlen reflekteras i Grytans belysning som inspirerats av olika stjärnbilder, bland andra kan man se Karlavagnen och Orions bälte.

Grytan Vårbergstoppen upplyst på kvällen.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt inom Grönare Stockholm

Projekt i Vårberg

 • Vy över ett stenbelagt torg. Här finns busshållplats, breda trappor som leder ner från torget och flerbostadshus, platerade träd, sittplatser. Människor i rörelse. Illustration
  Projekt Vårbergsvägen. Visionsbild över det nya torget där flera rörelsestråk möts. Karavan Landskapsarkitekter.
 • Flerbostadshus till vänster och höger om en gata. Människor som sitter vid en uteservering utanför huset till höger. Duvor på trottoaren. Träd. Illustration
  Vy från Stångholmsplatsen mot Lillholmen och Stångholmen 2 till höger. Bild: Olof Eriksson, Oevis
 • Flervåningshus från ovan omgivet av träd och grönområden, illustration.
  Flygbild med planerade och befintliga hus i Aspholmen 1. ETTELVA Arkitekter
 • Idrottsplatsens utomhusytor har rustas upp, foto.
  Vårbergs idrottsplats har tre konstgräsplaner. Foto: Caroline Berg, Stockholms stad
 • Flerbostadshus med grön fasad i vintermiljö, människor i rörelse, illustration.
  Ungdomsbostäder vid Vårbergstoppen. Illustration: Wästbygg/NREP.
 • Fyra bostadshus i bruna, röda och gula nyanser. Utanför husen finns träd och gröna gräsmattor, Illustration.
  Illustration från antagandeförslaget på bostäder Kvarter A, vy från Söderholmsgränd. Byggnaderna föreslås ta upp kulörer från omgivande bebyggelse och ha en kulör per hus.

Uppdaterad