Klätterställning, planteringar, gångvägar med konstgräs och asfalt, träd, hus och parasoll. Foto.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Vårgårdens parklek har rustats upp

Vårberg

Vårgårdens parklek har rustats upp för att bli ännu trevligare. Här finns nu nya lekredskap, ny möblering och mer spännande belysning.

Vårgårdens parklek ligger centralt i stadsdelsområdet nära Vårbergs centrum och tunnelbana. 

Zoner med plats för barn, unga och vuxna

Nu finns det plats för både barn, unga och vuxna i zoner.

Sport

I parken finns det en sportzon med

 • basket- och tennisplan
 • pingisbord
 • utegym.

Social samlingsplats och stadsodling

Mellanzonen i parken är samlingsplatsen för alla, med en större yta för

 • social samvaro
 • skärmtak
 • långbord
 • plats för grill och kalas.

Längs med en mur finns skyddade sittplatser med utsikt över gräsytan.

Lek för små barn

All lekutrustning har samlats i den södra zonen där naturkänslan bevarats och stärkts genom ny lekutrustning i trä och barkflis, sand och konstgräs som underlag. Här finns dessutom en större gräsyta, en mindre klätterställning och en stor sandlåda med solskydd.

Lek för stora barn

Lek för de lite äldre barnen har samlats runt den befintliga kullen med salix. Där finns det också en stor klätterställning samt en hinderbana med studsmattor.

De nya träden planterades i moderna växtbäddar som gör att träden växer bättre, dessutom tar växtbäddarna och trädens rotsystem hand om dagvattnet vid regn. Blomsterfägringen i parken förstärktes.

Medborgarbudget

Projektet för att rusta upp Vårgårdens parklek utvecklades utifrån en medborgarbudgetprocess med tema trygghet i utemiljöer. Efter att ett omfattande medborgarbudgetarbete och flera workshops som genomfördes under 2018 togs en slutlig plan fram. Medverkande medborgare gav idéer och röstade fram förslag om hur de önskade att Vårgården skulle rustas upp.

Bilder på den färdiga parkleken

Hinderbana över en yta med barkflis.
Gräsyta med gungor och ett lekhus.
Lekhus på en yta av barkflis.
Hinderbana på en yta av barkflis.

Tidsplan

 • Byggstart 2019.
 • Klart 2020.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt inom Grönare Stockholm

Projekt i Vårberg

 • Vy över ett stenbelagt torg. Här finns busshållplats, breda trappor som leder ner från torget och flerbostadshus, platerade träd, sittplatser. Människor i rörelse. Illustration
  Projekt Vårbergsvägen. Visionsbild över det nya torget där flera rörelsestråk möts. Karavan Landskapsarkitekter.
 • Flerbostadshus till vänster och höger om en gata. Människor som sitter vid en uteservering utanför huset till höger. Duvor på trottoaren. Träd. Illustration
  Vy från Stångholmsplatsen mot Lillholmen och Stångholmen 2 till höger. Bild: Olof Eriksson, Oevis
 • Flervåningshus från ovan omgivet av träd och grönområden, illustration.
  Flygbild med planerade och befintliga hus i Aspholmen 1. ETTELVA Arkitekter
 • Idrottsplatsens utomhusytor har rustas upp, foto.
  Vårbergs idrottsplats har tre konstgräsplaner. Foto: Caroline Berg, Stockholms stad
 • Flerbostadshus med grön fasad i vintermiljö, människor i rörelse, illustration.
  Ungdomsbostäder vid Vårbergstoppen. Illustration: Wästbygg/NREP.
 • Fyra bostadshus i bruna, röda och gula nyanser. Utanför husen finns träd och gröna gräsmattor, Illustration.
  Illustration från antagandeförslaget på bostäder Kvarter A, vy från Söderholmsgränd. Byggnaderna föreslås ta upp kulörer från omgivande bebyggelse och ha en kulör per hus.

Uppdaterad