Vårbergstoppen
Projekt Genomfört

Vårbergstoppen

Vårberg

Stockholms stad skapar en ny park på Vårbergstoppen i Skärholmen.

Projektfakta

Vårbergstoppen – en park med något för alla

Stockholms stad utvecklar Vårbergstoppen till en park med olika värden och funktioner för alla åldrar -  småbarnslek, lek för de mer vuxna barnen, utegym, fågelskådningsplats, grillplatser och fler överraskningar. Allt detta på den befintliga parkens villkor med respekt för ekologi och biologisk mångfald.

Vårbergstoppen är egentligen två höjder som ligger bredvid varandra i stadsdelen Skärholmens sydvästra kant. Vikingaberget som ligger med utsikt över Vårbyfjärden är Stockholms högsta naturliga punkt 77 meter över vattenytan. Strax bredvid ligger den konstgjorda 90 meter höga Vårbergstoppen.

Vårbergstoppen har sedan tidigare på flera sätt en parkstruktur som anknyter till klassisk trädgårdskonst. En parkväg leder besökaren mot toppen genom en mjuk slingrande och stigande sluttning. Vårbergstoppens landskapspark är del av ett stort grönområde som sträcker sig i öst-västlig riktning i stadsdelens södra ände.

Vårbergstoppens utsiktstorn

Parken är nu öppen för besök

Arbetet med Vårbergstoppen är nu slutfört och parken är öppen för besök. En mindre invigning för media hölls den 31 maj 2021.

Det finns gott om plats i parken, för lek, grillning, fågelskådning med mera. Några av gräsytorna är under försommaren fortfarande avstängda men kommer att öppnas när gräs och blommor har etablerat sig och håller för lek och spring.

Parken innehåller tre delprojekt

  • Upplevelsen tar det övergripande greppet över topparna, amfiteatern och det stora landskapet. På norra toppen finns en utsiktsplats för fågelskådning, samt sittplatser med möjlighet att grilla. På södra toppen (Vikingaberget) finns även här sittplatser och grillar men också ett utsiktstorn och ett gömsle för fågelskådare.
  • Äventyret är den spännande och stora lekytan för mer vuxna barn. Här finns den stora rutschbanan, två mindre rutschbanor samt det stora kojklotet. Tre mindre kojklot finns nedanför slänten.
  • Sagoskogen är en lekattraktion för de mindre barnen. Här finns bland annat trollmors kök.

Parkens projektledare/landskapsarkitekt berättar

Jean-Louis Dessalles, landskapsarkitekt hos Stockholms stad,  berättar om planerna att utveckla Vårbergstoppen till en park för alla.

Så utvecklar vi Vårbergstoppen till en stadspark.

Tidplan 2018–2021

Den 7 mars 2019 togs genomförandebeslut för Vårbergstoppens stadspark i trafiknämnden och den 17 juni tog genomförandebeslut i kommunfullmäktige.

  • 2018 - Medborgardialog och programarbete för alla delprojekt. Under höst/vinter har vi gjort detaljprojektering för projektet.
  • 2019 - I januari kom fågelholkarna på plats och under september upphandlar vi entreprenad. Byggstart november 2019.
  • 2020 - Bygget pågår för fullt.
  • 2021 - Arbetet med den nya stadsparken slutförs i slutet på maj 2021.

Genomförande

Trafikkontoret, Stockholms stad genomför projektet.

Vad händer i parken?

Vill du veta mer?

Programhandlingar

Ny stadspark Vårbergstoppen - historik och förutsättningar 20180405

Ny stadspark Vårbergstoppen programhandling 20180405

Medborgardialog

Sammanställning av medborgardialog om Vårbergstoppen

På Parkernas dag 2017 och 2018 fanns det möjlighet att tycka till om Vårbergstoppen. Här ser du delar av resultatet.

Bästa platsen

Tyck om Vårbergstoppen del 1

Tyck om Vårbergstoppen del 2

Bildgalleri

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppens stadspark. Dessutom ska parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2022.

Kartan visar Grönare Stockholms 32 projekt med markering för de 20 projekt som nu är avslutade.

Kontakt

Trafikkontoret

Vårbergstoppens stadspark

Uppdaterad