Projekt Pågående

Vårbergstoppen

Vårberg

Stockholms stad skapar en ny park på Vårbergstoppen i Skärholmen.

Projektfakta

Vårbergstoppen blir en park med något för alla

Stockholms stad utvecklar Vårbergstoppen till en park med olika värden och funktioner för alla åldrar -  småbarnslek, lek för de mer vuxna barnen, utegym, fågelskådningsplats, grillplatser och fler överraskningar. Allt detta på den befintliga parkens villkor med respekt för ekologi och biologisk mångfald.

Vårbergstoppen är egentligen två höjder som ligger bredvid varandra i stadsdelen Skärholmens sydvästra kant. Vikingaberget som ligger med utsikt över Vårbyfjärden är Stockholms högsta naturliga punkt 77 meter över vattenytan. Strax bredvid ligger den konstgjorda 90 meter höga Vårbergstoppen.

Parkens projektledare/landskapsarkitekt berättar

Jean-Louis Dessalles, landskapsarkitekt hos Stockholms stad,  berättar om planerna att utveckla Vårbergstoppen till en park för alla.

Så utvecklar vi Vårbergstoppen till en stadspark.

Vårbergstoppen har sedan tidigare på flera sätt en parkstruktur som anknyter till klassisk trädgårdskonst. En parkväg leder besökaren mot toppen genom en mjuk slingrande och stigande sluttning. Vårbergstoppens landskapspark är del av ett stort grönområde som sträcker sig i öst-västlig riktning i stadsdelens södra ände.

Byggandet av parken kommer att genomföras i tre delprojekt:

  • Upplevelsen tar det övergripande greppet över topparna, amfiteatern och det stora landskapet.
  • Äventyret är den spännande och stora lekytan för mer vuxna barn.
  • Sagoskogen är en lekattraktion för de mindre barnen.

Tidplan 2018-2021

Den 7 mars 2019 togs genomförandebeslut för Vårbergstoppens stadspark i trafiknämnden och den 17 juni tog genomförandebeslut i kommunfullmäktige.

  • 2018 - Medborgardialog och programarbete för alla delprojekt. Under höst/vinter har vi gjort detaljprojektering för projektet.
  • 2019 - I januari kom fågelholkarna på plats och under september upphandlar vi entreprenad. Byggstart november 2019.
  • 2020 - Bygget pågår för fullt.
  • 2021 - Arbetet med den nya stadsparken planeras att slutföras under året.

Vad händer i parken?

Vill du veta mer?

Programhandlingar

Ny stadspark Vårbergstoppen - historik och förutsättningar 20180405

Ny stadspark Vårbergstoppen programhandling 20180405

Medborgardialog

Sammanställning av medborgardialog om Vårbergstoppen

På Parkernas dag 2017 och 2018 fanns det möjlighet att tycka till om Vårbergstoppen. Här ser du delar av resultatet.

Bästa platsen

Tyck om Vårbergstoppen del 1

Tyck om Vårbergstoppen del 2

Bildgalleri

Gröna fält och kullar vid Vårbergstoppen

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppens stadspark. Dessutom ska parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2022.

Kontakt

Trafikkontoret

Vårbergstoppens stadspark

Uppdaterad