dcsimg
Projekt Pågående

Vårbergstoppens stadspark

Vårberg

Stockholms stad skapar en ny stadspark på Vårbergstoppen i Skärholmen.

Projektfakta

Vårbergstoppen blir stadspark med något för alla

Stockholms stad utvecklar Vårbergstoppen till en stadspark med olika värden och funktioner för alla åldrar -  småbarnslek, lek för de mer vuxna barnen, utegym, fågelskådningsplats, grillplatser och fler överraskningar. Allt detta på den befintliga parkens villkor med respekt för ekologi och biologisk mångfald.

Vårbergstoppen är egentligen två höjder som ligger bredvid varandra i stadsdelen Skärholmens sydvästra kant. Vikingaberget som ligger med utsikt över Vårbyfjärden är Stockholms högsta naturliga punkt 77 meter över vattenytan. Strax bredvid ligger den konstgjorda 90 meter höga Vårbergstoppen.

Parkens projektledare/landskapsarkitekt berättar

Jean-Louis Dessalles, landskapsarkitekt hos Stockholms stad,  berättar om planerna att utveckla Vårbergstoppen till en stadspark.

Så utvecklar vi Vårbergstoppen till en stadspark.

Vårbergstoppen har sedan tidigare på flera sätt en parkstruktur som anknyter till klassisk trädgårdskonst. En parkväg leder besökaren mot toppen genom en mjuk slingrande och stigande sluttning. Vårbergstoppens landskapspark är del av ett stort grönområde som sträcker sig i öst-västlig riktning i stadsdelens södra ände.

Byggandet av parken kommer att genomföras i tre delprojekt:

  • Upplevelsen tar det övergripande greppet över topparna, amfiteatern och det stora landskapet.
  • Äventyret är den spännande och stora lekytan för mer vuxna barn.
  • Sagoskogen blir en lekattraktion för de mindre barnen.

70 holkar sätts upp

Under januari 2019 placeras 70 holkar ut i Vårbergstoppens stadspark. Holkarna är anpassade för olika fågelarter som till exempel mes, stare, flugsnappare och göktyta men också för större fåglar som tornfalk och kattuggla. Även holkar för fladdermöss och fjärilar placeras ut.

Tidplan 2018-2021

Den 7 mars 2019 togs genomförandebeslut för Vårbergstoppens stadspark i trafiknämnden och den 17 juni tog genomförandebeslut i kommunfullmäktige.

  • 2018 - Medborgardialog och programarbete för alla delprojekt. Under höst/vinter har vi gjort detaljprojektering för projektet.
  • 2019 - I januari kom fågelholkarna på plats och under september upphandlar vi entreprenad. Byggstart november 2019.
  • 2020 - Bygget kommer att pågå för fullt.
  • 2021 - Arbetet med den nya stadsparken planeras att slutföras under året.

Parken behöver utvecklas då staden växer

När bostadsbyggandet är på topp och staden växer finns behov av att också utveckla och värna om stadens parker och naturområden.

I Skärholmen planeras ny bebyggelse och detta förstärker behovet av en att utveckla Vårbergstoppen till en modern, mångfunktionell och attraktiv park i området.

Skärholmens stadsdelsförvaltning, trafikkontoret och miljöförvaltningen utvecklar parken tillsammans.

Programhandlingar

Ny stadspark Vårbergstoppen historik och förutsättningar 20180405

Ny stadspark Vårbergstoppen programhandling 20180405

Vill du veta mer om arbetet med Vårbergstoppen

Sammanställning av medborgardialog om Vårbergstoppen

På Parkernas dag 2017 och 2018 fanns det möjlighet att tycka till om Vårbergstoppen. Här ser du delar av resultatet.

Bästa platsen

Tyck om Vårbergstoppen del 1

Tyck om Vårbergstoppen del 2

Projektet är den del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppens stadspark. Dessutom ska parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2022.

Bildgalleri

Gröna fält och kullar vid Vårbergstoppen

Kontakt

Trafikkontoret

Vårbergstoppens stadspark

Uppdaterad