Vårbergstoppen
Projekt Genomfört

Vårbergstoppen

Vårberg

Stockholms stad har skapat en ny park på Vårbergstoppen i Skärholmen.

Projektfakta

Vårbergstoppen – en park med något för alla

Stockholms stad har utvecklat Vårbergstoppen till en park med olika värden och funktioner för alla åldrar -  småbarnslek, lek för de mer vuxna barnen, utegym, fågelskådningsplats, grillplatser och fler överraskningar. Allt detta på den befintliga parkens villkor med respekt för ekologi och biologisk mångfald.

Vårbergstoppen är egentligen två höjder som ligger bredvid varandra i stadsdelen Skärholmens sydvästra kant. Vikingaberget som ligger med utsikt över Vårbyfjärden är Stockholms högsta naturliga punkt 77 meter över vattenytan. Strax bredvid ligger den konstgjorda 90 meter höga Vårbergstoppen.

Vårbergstoppen har sedan tidigare på flera sätt en parkstruktur som anknyter till klassisk trädgårdskonst. En parkväg leder besökaren mot toppen genom en mjuk slingrande och stigande sluttning. Vårbergstoppens landskapspark är del av ett stort grönområde som sträcker sig i öst-västlig riktning i stadsdelens södra ände.

Vårbergstoppens utsiktstorn

Parken är öppen för besök

Arbetet med Vårbergstoppen är slutfört och parken är öppen för besök. Det finns gott om plats i parken för lek, grillning, fågelskådning med mera. 

Parken innehåller tre delprojekt

  • Upplevelsen tar det övergripande greppet över topparna, amfiteatern och det stora landskapet. På norra toppen finns en utsiktsplats för fågelskådning, samt sittplatser med möjlighet att grilla. På södra toppen (Vikingaberget) finns även här sittplatser och grillar men också ett utsiktstorn och ett gömsle för fågelskådare.
  • Äventyret är den spännande och stora lekytan för mer vuxna barn. Här finns den stora rutschbanan, två mindre rutschbanor samt det stora kojklotet. Tre mindre kojklot finns nedanför slänten.
  • Sagoskogen är en lekattraktion för de mindre barnen. Här finns bland annat trollmors kök.

Tidplan 2018–2021

Den 7 mars 2019 togs genomförandebeslut för Vårbergstoppens stadspark i trafiknämnden och den 17 juni togs genomförandebeslut i kommunfullmäktige.

  • 2018 - Medborgardialog och programarbete för alla delprojekt. Under höst/vinter har vi gjort detaljprojektering för projektet.
  • 2019 - I januari kom fågelholkarna på plats och under september upphandlar vi entreprenad. Byggstart november 2019.
  • 2020 - Bygget pågår för fullt.
  • 2021 - Arbetet med den nya stadsparken slutförs i slutet på maj 2021.

Genomförande

Trafikkontoret, Stockholms stad genomförde projektet.

Vad händer i parken?

Vill du veta mer?

Programhandlingar

Ny stadspark Vårbergstoppen - historik och förutsättningar 20180405

Ny stadspark Vårbergstoppen programhandling 20180405

Medborgardialog

Sammanställning av medborgardialog om Vårbergstoppen

På Parkernas dag 2017 och 2018 fanns det möjlighet att tycka till om Vårbergstoppen. Här ser du delar av resultatet.

Bästa platsen

Tyck om Vårbergstoppen del 1

Tyck om Vårbergstoppen del 2

Bildgalleri

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens gröna värden. Parker, gångstråk, gator, torg och naturområden förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen startade 2017.

Kontakt

Trafikkontoret

Vårbergstoppens stadspark

Uppdaterad