Projekt Genomfört

Vårgårdens parklek har rustats upp

Vårberg

Vårgårdens parklek har rustats upp för att bli ännu trevligare.

Projektfakta

Välkomna till en upprustad parklek!

Vårgårdens parklek ligger centralt i stadsdelsområdet nära Vårbergs centrum och tunnelbana. Parkleken har rustats upp med nya lekredskap, ny möblering, ny förstärkt och mer spännande belysning.

Nu finns det plats för både barn, unga och vuxna i zoner.

En sportzon med:

  • basket- och tennisplan
  • pingisbord
  • utegym.

Social samlingsplats och stadsodling

Mellanzonen i parken är samlingsplatsen för alla, med en större yta för:

  • social samvaro
  • skärmtak
  • långbord
  • plats för grill och kalas.

Längs med en mur finns skyddade sittplatser med utsikt över gräsytan.

Småbarnsleken

All lekutrustning samlas i den södra zonen där naturkänslan bevaras och stärks genom ny lekutrustning i trä och barkflis, sand och konstgräs som underlag. Här finns en större gräsyta, en mindre klätterställning och en stor sandlåda med solskydd.

Storbarnsleken

Lek för de lite äldre barnen samlas runt den befintliga kullen med salix, med en stor klätterställning samt en hinderbana med studsmattor.

De nya träden planteras i moderna växtbäddar som gör att träden växer bättre, dessutom tar växtbäddarna och trädens rotsystem hand om dagvattnet vid regn. Blomsterfägringen i parken kommer att förstärkas.

Medborgarbudget

Projektet för att rusta upp Vårgårdens parklek utvecklades utifrån en medborgarbudgetprocess med tema trygghet i utemiljöer. Efter att ett omfattande medborgarbudgetarbete och flera workshops som genomfördes under 2018 togs en slutlig plan fram. Medverkande medborgare gav idéer och röstade fram förslag om hur de önskade att Vårgården skulle rustas upp.

Tidplan

Byggstarten var i oktober 2019 och Vårgårdens parklek färdigställdes i augusti 2020.

Programhandlingar

Vårgården - program för förnyelse av park och lekplats.

Bildgalleri

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad