dcsimg
Projekt Planerat

Vårgårdens parklek rustas upp

Vårberg

Vårgårdens parklek kommer att upprustas för att bli ännu trevligare.

Projektfakta

Vårgårdens parklek ligger centralt i stadsdelsområdet nära Vårbergs centrum och tunnelbana. Parkleken kommer att få nya lekredskap, ny möblering, ny förstärkt och mer spännande belysning samt fler överraskningar. Det blir plats för både barn och vuxna.

De nya träden planteras i moderna växtbäddar som gör att träden växer bättre, dessutom tar växtbäddarna och trädens rotsystem hand om dagvattnet vid regn. Blomsterfägringen i parken kommer att förstärkas.

Medborgarbudget

Efter att en omfattande medborgarbudgetarbete och flera workshops som genomfördes under 2018 kommer den slutliga planen att tas fram. Medverkande medborgare ger idéer och röstar fram förslag om hur de önskar att Vårgården ska rustas upp.

Tidplan

Preliminär byggstart under hösten 2019 och färdigställande under 2020.

Programhandlingar

Vårgården - program för förnyelse av park och lekplats.

Grönare Stockholm

Projektet görs inom Stockholms stads satsning Grönare Stockholm som ska främja och stärka stadens gröna värden, så som parker och naturområden.

  

Bildgalleri

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad