• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Radhus vid Mejselvägen

Västberga

Fem radhus ska byggas vid korsningen Mejselvägen och Korpmossevägen i Västberga när en kontors- och verkstadsbyggnad rivs. Planen vann laga kraft den 12 juli 2023.

Detaljplanen möjliggör uppförandet av fem radhus inom fastigheten Kopplingsboxen 26. Radhusen ska ges en lämplig placering och utformning avseende skala och gestaltning i förhållande till omgivande bebyggelse- och gatumiljö. Planförslaget ska bidra till att aktivera gaturummet genom placering av entréer och grönskande förgårdsmark mot gatan.

Kulturföreningen som hyr lokalen idag har ett rivningskontrakt som kommer att sägas upp vid ett genomförande av detaljplanen.

Tidsplan

  • Planen vann laga kraft 12 juli 2023
  • Granskning 28 september – 25 oktober 2022
  • Samråd 8 februari–21 mars 2022
  • Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden i juni 2021

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Västberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad