grafik stadens siluett
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny gång- och cykeltunnel vid Västertorpsvägen

Västertorp

Skärholmsstråket är ett viktigt stråk för cykling i Stockholms län. Staden vill nu göra det enklare och säkrare för gående och cyklister genom att bygga en tunnel genom banvallen i höjd med Västertorps tunnelbanestation.

Skärholmsstråket är ett utpekat primärt cykelstråk i Stockholm och del av ett regionalt stråk för cykling i Stockholms län. Stockholms stad vill förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister längs Skärholmsstråket. Målet är att bygga ett sammanhängande cykelstråk med hög standard och att fler ska välja att cykla.

20 meter lång gång- och cykeltunnel vid Västertorps tunnelbanestation

I enlighet med stadens cykelplan planerar staden att bygga en cirka 20 meter lång gång- och cykeltunnel genom banvallen vid Västertorps tunnelbanestation samt bygga en cirka 150 meter lång anslutande gång- och cykelbana.

Stråket blir mer sammankopplat med högre säkerhet och framkomlighet för cyklister

Passagen förbi Västertorps tunnelbanestation är en saknad länk i det primära cykelstråket längs Södertäljevägen mellan centrala Stockholm och Skärholmen. Idag saknas det cykelbana på delar av sträckan och cyklister och motorfordon måste samsas om ytan. På sommaren passerar cirka 1500 cyklister per dygn.

Tidsplan

  • Planerad byggstart hösten 2024
  • Färdigt 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Västertorp

Uppdaterad