För dig som bor i Norra Djurgårdsstaden

En man och en kvinna står vid odlingslådor. Röd tegelbyggnad i bakgrunden.

Norra Djurgårdsstaden är ett hållbarhetsprofilområde och det ska därför vara lätt för dig som bor här att göra rätt. Här hittar du tips och länkar.

Avfallshantering i framkant

Avfallslösningar i Norra Djurgårdsstaden underlättar för dig som boende att sortera avfallet så att mer material kan återvinnas och återbrukas. Systemen bidrar också till minskade transporter och buller i området. Här finns sopsug, miljörum, avfallskvarn för organiskt avfall och en mobil miljöstation för farligt avfall och småelektronik.

Några gånger per år besöker  Pop-up Återbruk Norra Djurgårdsstaden. Till Pop-up återbruk kan du lämna föremål du inte längre vill behålla och som kan användas igen eller återvinnas.

Avfallshantering i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm Vatten och Avfall (extern webbplats)
Mobila miljöstationen, Stockholm Vatten och Avfall (extern webbplats)
Pop-up Återbruk, Stockholm Vatten och Avfall (extern webbplats)

Fem luckor för sopnedkast på guldig vägg.

 

Gå med i Medborgarpanelen

Vill du vara delaktig i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden och Stockholm? Som medlem i stadens digitala medborgarpanel får du tycka till om stadsutvecklingen. Frågorna kan handla om allt från bostadsbyggande till hur vi kan leva hållbart.

Medborgarpanel om stadsutveckling

 

Stadsodling

Vill du odla grönsaker, kryddor och blommor? Stockholms stad erbjuder odlingsmöjligheter för dig som vill odla men som saknar egen trädgård. Odlingarna berikar stadsmiljön samtidigt som de bidrar till den biologiska mångfalden, dessutom får du möjlighet att träffa dina grannar. Kontakta Östermalms stadsdelsförvaltning så får du veta mer om hur du kommer igång.

Odla i stan 

 

Biodling

Vid Norra Djurgårdsstadens projektkontor finns det en bikupa som Östermalms stadsdelsförvaltning driver tillsammans med Bee Urban. Syftet är att skapa intresse för bina och deras värdefulla insats som pollinerare i vårt närområde. Förskolor och allmänhet bjuds in till visningar några gånger per år.

Biodlingen i Norra Djurgårdsstaden. 

Sex barn och en vuxen i vita dräkter vid bikupor.

 

Biblioteket

Hösten 2020 öppnade biblioteket på Bobergsgatan 81-83. Bibliotekets fokus är på barn och unga, med ett stort utbud av barn och ungdomsböcker. 

Många av möblerna i det nya biblioteket är återbrukade, hyllorna längs väggarna är tillsnyggade och omlackerade, likaså sittpallarna, som efter en lackering ser ut som nya. Den mjuka heltäckningsmattan är delvis gjord av gamla fisknät som tagits tillvara.

Norra Djurgårdsstadens bibliotek

 

Guide till Norra Djurgårdsstaden 

Kartan visar var du bland annat hittar parker, utegym, förskolor, skolor, kollektivtrafik med mera.

Karta över Norra Djurgårdsstaden (pdf). 

Ilustrerat karta över Norra Djurgårdsstaden.

 

500 nya träd planterade av 20-tal arter

Under åren har över 500 träd planterats i Norra Djurgårdsstaden av ett 20-tal olika arter. Förutom att grönskan har en positiv effekt på vårt välmående ger träden skugga, sänker temperatur och minskar effekterna av värmebölja. Tack vare regnträdgårdar i området kan regnvatten och stora vattenmängder omhändertas. I trädkartan kan du se vilka sorter som hittills är planterade och var.

Trädkartan, Norra Djurgårdsstaden 2030 (extern webbplats)

Illustrativ kartbild som visar vart träd är planterade i området.

 

Skolor och förskolor

För mer information om skolor och förskolor, vänligen besök Stockholms stads webbplats. 
.Stockholm

Uppdaterad