För dig som bor i Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett hållbarhetsprofilområde och det ska därför vara lätt för dig som bor här att göra rätt. Nedan hittar du tips och länkar.

Avfallshantering i framkant

Avfallslösningar i Norra Djurgårdsstaden underlättar för dig som boende att sortera avfallet så att mer material kan återvinnas och återbrukas. Systemen bidrar också till minskade transporter och buller i området. Här finns sopsug, miljörum, avfallskvarn för organiskt avfall och en mobil miljöstation för farligt avfall och småelektronik.

Några gånger per år besöker  Pop-up Återbruk Norra Djurgårdsstaden. Till Pop-up återbruk kan du lämna föremål du inte längre vill behålla och som kan användas igen eller återvinnas. I länkarna nedan kan du se när de kommer till Norra Djurgårdsstaden. 

Avfallshantering i Norra Djurgårdsstaden
Mobila miljöstationen
Pop-up Återbruk

 

Gå med i Medborgarpanelen

Vill du vara delaktig i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden och Stockholm? Som medlem i stadens digitala medborgarpanel får du tycka till om stadsutvecklingen. Frågorna kan handla om allt från bostadsbyggande till hur vi kan leva hållbart.

Läs mer om medborgarpanelen

 

Stadsodling

Vill du odla grönsaker, kryddor och blommor? Stockholms stad erbjuder odlingsmöjligheter för dig som vill odla men som saknar egen trädgård. Odlingarna berikar stadsmiljön samtidigt som de bidrar till den biologiska mångfalden, dessutom får du möjlighet att träffa dina grannar. Kontakta Östermalms stadsdelsförvaltning så får du veta mer om hur du kommer igång.

Läs mer om stadsodling 

 

Biodling

Vid Norra Djurgårdsstadens projektkontor finns det en bikupa som Östermalms stadsdelsförvaltning driver tillsammans med Bee Urban. Syftet är att skapa intresse för bina och deras värdefulla insats som pollinerare i vårt närområde. Förskolor och allmänhet bjuds in till visningar några gånger per år.

Läs mer om biodlingen i Norra Djurgårdsstaden. 

 

500 nya träd planterade av 20-tal arter

Under åren har över 500 träd planterats i Norra Djurgårdsstaden av ett 20-tal olika arter. Förutom att grönskan har en positiv effekt på vårt välmående ger träden skugga, sänker temperatur och minskar effekterna av värmebölja. Tack vare regnträdgårdar i området kan regnvatten och stora vattenmängder omhändertas. I trädkartan kan du se vilka sorter som hittills är planterade och var.

Trädkartans webbplats

Uppdaterad