Globenområdet, vy från söder
Gullmarsplan, vy från sydost

Gullmarsplan-Nynäsvägen

Gullmarsplan och Nynäsvägen utgör länken mellan innerstan och Söderstaden. Området ska genomgå en kraftig stadsomvandling. Med ett brett utbud av bostäder, arbetsplatser, handel och service ska området blir ett nav för södra Stockholm med ett levande stadsliv dygnet runt.

Projektfakta

Området vid Gullmarsplan och Nynäsvägen ska utvecklas till en urban och trygg plats där människor vill vistas, bo och arbeta. Det ska bli ett nav för södra Stockholm med ett levande stadsliv och ett brett utbud av bostäder, arbetsplatser, handel och service. 

Det ska vara lätt ta sig till Gullmarsplan och genom området som gående och cyklist. Knutpunkten för kollektivtrafiken ska utvecklas och det ska vara enkelt att byta trafikslag mellan tunnelbana, tvärbana och buss. Tillgången till parker, grönområden och vatten förbättras och den gröna kopplingen mellan Årstaskogen och Hammarbyskogen ska stärkas.

För att säkerställa det långsiktiga perspektivet planeras dialog med fokus på ungdomar i det vidare utvecklingsarbetet.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i nära samarbete med övriga berörda förvaltningar arbetar tillsammans med att utveckla området.

När?

  • 2020, utredningar och förberedelser inför programarbete
  • 12 november 2020, beslut om projektdirektiv och reviderat utredningsbeslut  i exploateringsnämnden
  • 26 november 2020, beslut om start-PM för planprogram i stadsbyggnadsnämnden

Utvecklingen av området kring Gullmarsplan och Nynäsvägen beräknas pågå fram till år 2040.

Bildgalleri

Gullmarsplan och Nynäsvägen vy från mot söder, juni 2019.
Gullmarsplan och Nynäsvägen vy från mot söder, juni 2019.
Nynäsvägen vy mot väster, juni 2019.
Nynäsvägen vy mot väster, juni 2019.
Flygbild Gullmarsplan med omnejd, juni 2019.
Flygbild Gullmarsplan med omnejd, juni 2019.
Globenområdet, vy från söder 2016.
Gullmarsplan, vy från söder 2016.
Programområde för Gullmarsplan-Nynäsvägen markerat med blå linje.
Programområde för Gullmarsplan-Nynäsvägen markerat med blå linje.

Frågor och svar

Hittar du inte svaret på din fråga, skicka den till oss som arbetar i projektet, via e-post, se adress under "Kontakt" .

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten 

Informationsmaterial

Här kan du prenumerera på ett digitalt nyhetsbrev om projektet Söderstaden. Du hittar även tidigare framtagen information om Söderstaden i form av broschyrer och dokument.  

Nyheter

Kontakt

Chris Goodall

Projektledare, exploateringskontoret

Lovisa Kihlborg

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad