dcsimg
Globenområdet, vy från söder
Gullmarsplan, vy från sydost

Gullmarsplan-Nynäsvägen

Gullmarsplan och Nynäsvägen utgör knutpunkten till den centrala delen av nya Söderstaden. Området ska utvecklas till en bytespunkt som kopplar samman omkringliggande stadsdelar i en urban och trygg stadsmiljö. Samtidigt skapas nya arbetsplatser och bostäder.

Projektfakta

Genom befintlig bussterminal, närhet till tvärbanan och utbyggnaden av tunnelbanan utvecklas Gullmarsplan som kollektivtrafiknod med ännu enklare och snabbare resor till övriga delar av staden.

Ambitionen är en större stadsomvandling av Gullmarsplan. Med sitt centrala läge har området potential att bli ett nav i ett urbant stråk från Henriksdal och Hammarby Sjöstad till Årstafältet och Liljeholmen.

Vid utvecklingen av Gullmarsplan ska området dra nytta av sin roll som knutpunkt och växa med fler arbetsplatser och bostäder. Det ska  bli enklare för boende och besökare att ta sig både till sina hem, arbetsplatser, service och grönområdena i närheten. Nynäsvägen behöver ses över och omvandlas till en stadsgata. Via Gullmarsplan kopplas söderort samman med innerstaden.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i nära samarbete med övriga berörda förvaltningar arbetar tillsammans med att utveckla området.

När?

Utvecklingen av Gullmarsplan och Nynäsvägen startade i början av 2020 med förberedelser inför programarbete. Start-PM planeras beslutas i stadsbyggnadsnämnden fjärde kvartalet 2020. Utvecklingen av området kring Gullmarsplan och Nynäsvägen beräknas pågå fram till år 2040.

Bildgalleri

Gullmarsplan och Nynäsvägen vy från mot söder, juni 2019.
Gullmarsplan och Nynäsvägen vy från mot söder, juni 2019.
Nynäsvägen vy mot väster, juni 2019.
Nynäsvägen vy mot väster, juni 2019.
Flygbild Gullmarsplan med omnejd, juni 2019.
Flygbild Gullmarsplan med omnejd, juni 2019.
Globenområdet, vy från söder 2016.
Gullmarsplan, vy från söder 2016.

Frågor och svar

Hittar du inte svaret på din fråga, skicka den till oss som jobbar i projektet, via e-post, se adress under "Kontakt" .

Kontakt

Chris Goodall

Projektledare, exploateringskontoret

Lovisa Kihlborg

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Uppdaterad