dcsimg
Globenområdet, vy från söder
Gullmarsplan, vy från sydost

Gullmarsplan-Nynäsvägen

Gullmarsplan och Nynäsvägen utgör knutpunkten som utvecklas till den centrala delen av nya Söderstaden. En vision är att Skanstullsbron blir en förlängning av Götgatan ända till Gullmarsplan genom att delar av Nynäsvägen däckas över. Samtidigt skapas nya arbetsplatser och bostäder.

Projektfakta

Genom utbyggnaden av tunnelbanan utvecklas Gullmarsplan som kollektivtrafiknod med ännu enklare och snabbare resor till övriga delar av staden.

Ett förverkligande av Vision Söderstaden 2030 förutsätter en större stadsomvandling av Gullmarsplan. Med sitt centrala läge har området potential att bli ett nav i ett urbant stråk från Henriksdal och Hammarby Sjöstad till Årstafältet och Liljeholmen.

I den framtida utvecklingen av Gullmarsplan ska det dras nytta av den goda kollektivtrafiken genom att se till att det kan växa fram fler arbetsplatser alldeles intill. Det ska också bli enklare för boende och besökare att ta sig till grönområdena i närheten vid Årstaviken och Årstaskogen. Via Gullmarsplan kan även Söderort kopplas bättre samman med innerstaden.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i nära samarbete med övriga berörda förvaltningar arbetar tillsammans med att utveckla området.

När?

Utvecklingen av Gullmarsplan och Nynäsvägen planeras pågå ungefär 2020-2030 och blir den sista etappen i utvecklingen av Söderstaden.

Bildgalleri

Globenområdet, vy från söder
Gullmarsplan, vy från söder

Frågor och svar

Hittar du inte svaret på din fråga, skicka den till oss som jobbar i projektet, via e-post, se adress under "Kontakt" .

Kontakt

Patrik Dahlin

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Uppdaterad