Två människor som står och vattnar och sköter om en odlingslåda. Foto.

För dig som bor och verkar i Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett hållbarhetsprofilområde och det ska därför vara lätt för dig som bor här att göra rätt. Här hittar du tips och länkar.

Hitta rätt i Norra Djurgårdsstaden

Kartan visar var du bland annat hittar parker, utegym, förskolor, skolor, kollektivtrafik, bilpooler med mera.

Karta över Norra Djurgårdsstaden

Skolor och förskolor

Totalt finns 10 förskolor och 1 grundskola i Norra Djurgårdsstaden. För mer information om dessa, vänligen besök Stockholms stads webbplats.

Förskola och skola, Stockholm stads webbplats

Biblioteket

Hösten 2020 öppnade biblioteket på Bobergsgatan 81-83. Bibliotekets fokus är på barn och unga, med ett stort utbud av barn och ungdomsböcker.

Många av möblerna i det nya biblioteket är återbrukade, hyllorna längs väggarna är tillsnyggade och omlackerade, likaså sittpallarna, som efter en lackering ser ut som nya. Den mjuka heltäckningsmattan är delvis gjord av gamla fisknät som tagits tillvara.

Avfallshantering i framkant

Avfallslösningar i Norra Djurgårdsstaden underlättar för dig som boende att sortera avfallet så att mer material kan återvinnas och återbrukas. Systemen bidrar också till minskade transporter och buller i området. Här finns sopsug, miljörum och en mobil miljöstation för farligt avfall och småelektronik.

Två gånger per år besöker Pop-up Återbruk Norra Djurgårdsstaden. Till Pop-up återbruk kan du lämna föremål du inte längre vill behålla och som kan användas igen eller återvinnas.

El och energi

Spara el

Hur kan du minska dina kostnader för el och värme? På länken nedan får du som bor i lägenhet flera tips för hur du kan spara el och minska din energianvändning.

Spara el

Stockholms solkarta 

Med den interaktiva solkartan ser du hur stor solinstrålningen är på ditt tak och hur mycket solenergi som kan produceras. Antingen genom att zooma in i kartan eller att söka på gatuadressen.

Stockholms solkarta

Stadsodling och grönska

Stadsodling

Vill du odla grönsaker, kryddor och blommor? Stockholms stad erbjuder odlingsmöjligheter för dig som vill odla men som saknar egen trädgård. Odlingarna berikar stadsmiljön samtidigt som de bidrar till den biologiska mångfalden, dessutom får du möjlighet att träffa dina grannar. Kontakta Norra innerstadens stadsdelsförvaltning så får du veta mer om hur du kommer igång.

Biodling

Vid Norra Djurgårdsstadens projektkontor finns det en bikupa som Östermalms stadsdelsförvaltning driver tillsammans med Bee Urban. Syftet är att skapa intresse för bina och deras värdefulla insats som pollinerare i vårt närområde. Förskolor och allmänhet bjuds in till visningar några gånger per år.

500 nya träd planterade av 20-tal arter

Under åren har över 500 träd planterats i Norra Djurgårdsstaden av ett 20-tal olika arter. Förutom att grönskan har en positiv effekt på vårt välmående ger träden skugga, sänker temperatur och minskar effekterna av värmebölja. Tack vare regnträdgårdar i området kan regnvatten och stora vattenmängder omhändertas. I trädkartan kan du se vilka sorter som hittills är planterade och var. 

Den offentliga konsten

Offentlig konst som tillkommit tack vare enprocentsregeln spelar stor roll i stadsutvecklingen i Stockholm. Konstverk i parker, torg och offentliga byggnader bidrar till en mångfald av upplevelser som förstärker platsens identitet och speglar historien, förutsättningar och framtid. Vi har tagit fram två promenader som tar dig genom några av de offentliga konstverk som finns i Norra Djurgårdsstaden, var och en med sin unika berättelse och sammanhang. Promenaden går lika bra att gå digitalt som på plats i området.

Tyck till

Gå med i Medborgarpanelen

Vill du vara delaktig i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden och Stockholm? Som medlem i stadens digitala medborgarpanel får du tycka till om stadsutvecklingen. Frågorna kan handla om allt från bostadsbyggande till hur vi kan leva hållbart.

Tyck till om stadens trafik- och utemiljö

Genom att ladda ner Tyck till-appen kan du felanmäla eller lämna synpunkter på stadens trafik- och utemiljöer.

Uppdaterad