Visionsbild takterrass, byggaktör Svenska hem i Bromma
Visionsbild takterrass, byggaktör Svenska hem i Bromma

Faktablad om Slakthusområdet

Faktablad finns för varje påbörjad detaljplan i Slakthusområdet, samt i olika teman som historien, gaturum, parker och torg samt mobilitet och hållbart vardagsliv.

Uppdaterad