Bilden visar det föreslagna torget vid Johanneshovsvägen. Bild: Tengbom
Vid Johanneshovsvägen planeras ett nytt torg med sittplatser, grönska och lekskulpturer. Bild: Tengbom
Projekt Planerat

650 bostäder och två förskolor vid Johanneshovsvägen

Årsta

Stockholms stad föreslår cirka 650 nya bostäder och två förskolor vid Johanneshovsvägen. Förslaget planeras gå ut för granskning hösten 2023.

Projektfakta

Staden föreslår 650 bostäder, två förskolor och butikslokaler

Detaljplanen för kvarteret Allgunnen är en del av projektet Årstastråkets tredje och sista etapp. Området ligger nära Bolidenplan, mellan Bolmensvägen och Johanneshovsvägen. Båda dessa gator flyttas något för att ge plats åt de nya husen. I detaljplanen, som var på samråd våren 2018, föreslås cirka 650 nya lägenheter, två förskolor och lokaler för handel och service. Byggaktörer är Familjebostäder som bygger cirka 150 hyresrätter, Stockholmshem, 230 hyresrätter, JM, 130 bostadsrätter och Fastpartner, 60 bostadsrätter och 60 hyresrätter.

Familjebostäders lägenheter är en del av det så kallade Stockholmshusprojektet. Det är Stockholms stads och de kommunala bostadsbolagens satsning för att få fram nya hyresrätter snabbare och till lägre kostnad än annan nyproduktion.

För att skapa liv och rörelse på gatorna planeras butikslokaler i bottenvåningarna på flera av husen. I två av bostadskvarteren byggs förskolor med fyra avdelningar vardera. Längs Johanneshovsvägen skapas ett nytt torg med träd, planteringar och plats för uteservering.

Tidplan

Just nu utreds möjligheten att bygga ovanpå Södra länkens trafiktunnel i dialog med Trafikverket. Vi uppdaterar tidplanen framåt så fort vi har mer information.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om Årstastråket

Kontakt

Marija Pavlovic

Projektledare, exploateringskontoret

Ida Thomasson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Stockholmshusen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad