Karta över området inklusive Västertorpsparken. Ungefärligt planområde utmed Vasaloppsvägen och Terrängvägen, utmed Västertorpsparken, är markerat. I nedre delen av bilden syns Västertorps och Hägerstensåsens tunnelbaneuppgångar utmed spåren.
Ungefärligt planområde markeras med rosa.
Projekt Planerat

75 hyresrätter kring Västertorpsparken

Västertorp

Förslaget ska göra det möjligt att bygga cirka 75 nya seniorbostäder längs Vasaloppsvägen och Terrängvägen, kring Västertorpsparken. Fastighet som berörs är Västertorp 1:1.

Projektfakta

Stockholms stad vill utveckla området kring Västertorpsparken vid Vasaloppsvägen och Terrängvägen i Västertorp med cirka 75 nya seniorbostäder. Ny bebyggelse längs gatorna bidrar till tryggare och mer stadsmässiga gaturum samt bättre tillgänglighet till parken.

Terrängen i området består huvudsakligen av starkt kuperad hällmark och skog. Marken som föreslås tas i anspråk för bostäder sluttar brant ut mot gatorna och är idag relativt otillgänglig.

Planområdet utgörs av fastigheten Västertorp 1:1 som ägs av Stockholm stad. 

Byggaktör

Botrygg AB

Preliminär tidplan

  • Samråd, april 2022
  • Granskning, oktober 2022
  • Antagande, januari 2023

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Jesper Fornander

stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Dana Trabulsi

projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad