Klätternät, fotografi.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Parkleken Lugnet rustas upp

Västertorp

Delar av lekplatsen Lugnet i Västertorp är i behov av upprustning. Upprustningen sker genom medborgarbudget, där medborgare först får inkomma med synpunkter och sedan rösta fram det förslag som ni önskar att vi genomför.

Delar av lekplatsen Lugnet är sliten och en upprustning och förnyelse av parken är planerad. Under 2024 påbörjas arbetet genom att vi inhämtar synpunkter och förslag. När vi sammanställer förslagen kommer vi ta hänsyn till universell utformning. Det innebär att vi strävar efter att skapa en lekplats som fungerar för så många barn som möjligt. Den totala kostnaden för upprustningen är 2 miljoner kronor. Under 2026 och 2027 genomför vi upprustningen. Delar av parken kommer att vara öppen under hela upprustningen. 

Medborgardialog

Mellan den 4 maj och 2 juni finns möjlighet att tycka till om lekplatsen, vad som är bra och vad som kan göras bättre. Enkätsvaren ligger till grund för vårt fortsatta arbete av upprustningen. I höst 2024 presenterar vi tre förslag som medborgare får rösta på. Det förslag som får flesta röster kommer vi att genomföra.

Det finns några saker du behöver tänka på när du lämnar dina idéer och förslag:

 • Förslagen ska handla om lekplatsen och sådant som du tycker behöver finnas där.
 • Så många barn som möjligt ska kunna använda lekplatsen.
 • Upprustning av hela lekplatsen får högst kosta 2 miljoner kronor.
 • Lekplatsen får inte innebära för stora ändringar i landskapet.
 • Plaskdammen rustas upp i ett separat projekt under 2025–2026.

Du kan fylla i och lämna in dina synpunkter i enkäten fram till den 2 juni. Därefter gås alla svar, synpunkter och idéer igenom och bildar underlaget för den fortsatta planeringen av upprustningen.

Översikt över området med olika aktivitetsytor utmärkta.

Bakgrund

Lugnets lekplats ligger i dalgången av Västertorpsparken och rustades senast 2004. I lekplatsen finns en bemannad parklek och en plaskdamm. Ytan som ska rustas upp består idag av en mindre småbarnslek med sandlåda och gungdjur.

Det finns en klätterställning, en bollplan i asfalt samt en större grusplan för spontanaktiviteter. Intill lekplatsen finns bland annat en bollplan, en skejtbana, en linbana och en grillplats. Vintertid finns där en pulkabacke och skridskoåkning på den spolade bollplanen.

Närliggande förskolor använder ofta lekplatsen för sin utomhusverksamhet.

Tidsplan

 • Medborgardialog 4 maj–2 juni 2024.
 • Sammanställning av synpunkter sommaren 2024.
 • Tre förslag på upprustning presenteras i höst.
 • I oktober har medborgare möjlighet att rösta fram sin favorit.
 • Byggstart våren 2025.
 • Färdigställande våren 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Västertorp

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad